AKG

Testy a články o produktech filmy AKG. Více než 60 let patří firma AKG k vedoucím výrobcům mikrofonů a stereofonních sluchátek té nejvyšší kvality.

1 2
~/PubSystem.Controls.Run.Articles/ArticleList.ascx
System.ArgumentOutOfRangeException
Index and length must refer to a location within the string. Parameter name: length
mscorlib
at System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) at ASP.pubsystem_controls_run_articles_articlelist_ascx.GetShortAuthorName(String a) in d:\Inetpub\mfapp\www.avmania.cz_3.0\PubSystem.Controls.Run.Articles\ArticleList.ascx:line 226 at ASP.pubsystem_controls_run_articles_articlelist_ascx.__DataBind__control11(Object sender, EventArgs e) in d:\Inetpub\mfapp\www.avmania.cz_3.0\PubSystem.Controls.Run.Articles\ArticleList.ascx:line 265 at System.Web.UI.Control.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.AddDataItemsIntoItemsArray(IEnumerable dataSource, Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.PostGetDataAction(IEnumerable dataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at PubSystem.Controls.Run.Articles.ArticleList.rptrArticleList_ItemDataBound(Object sender, RepeaterItemEventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnItemDataBound(RepeaterItemEventArgs e) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.CreateItem(Int32 itemIndex, ListItemType itemType, Boolean dataBind, Object dataItem) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.AddDataItemsIntoItemsArray(IEnumerable dataSource, Boolean useDataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.PostGetDataAction(IEnumerable dataSource) at System.Web.UI.WebControls.Repeater.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at PubSystem.Controls.Run.Articles.ArticleList.DoDataBind(Boolean bindAll, Boolean findArticle) at PubSystem.Controls.Run.Articles.ArticleList.Page_Load(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at PubSystem.Controls.Run.CacheControl.CreateChildControls()

Články odjinud