Božský: recenze filmu

25. října 2009
TWEET SDÍLET
Na festivalu v Cannes oceněný, stylizovaný portrét italského politika Giulia Andreottiho přináší fascinovanou studii neproniknutelných chapadel korumpující moci.

Cenou poroty z festivalu v Cannes v roce 2008 oceněný snímek, který loni už mohli spatřit návštěvníci karlovarského festivalu, si takřka rok a půl od celosvětové premiéry našel cestu i do našich kin. Zaslouženě.

Soumrak „božské“ kariéry

Křesťanský demokrat, který zasedá v parlamentních lavicích již 63 let. Ne nejde o prognózu kariéry Miroslava Kalouska nebo Marka Bendy, ale o přiblížení portrétu neměnného inventáře italské politické scény. Objevil se na postech ministra zahraničí, obrany a vnitra a třikrát byl premiérem (1972-73, 1976-79, 1989-92), v čemž mu může konkurovat jen současný předseda vlády Silvio Berlusconi. Ironickým názvem Il Divo (Božský) vybavený titul, odkazující k jedné z jeho mnoha přezdívek (Belzebub, Teflon, Hrbáč, Sfinga, Černý papež), se vrací asi k nejtemnější části jeho profesní dráhy. O koho jde? O Giulia Andreottiho (1919).

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Na počátku devadesátých let, kdy přemýšlel, že se bude ucházet o prezidentský úřad, byl obviněn v rámci tažení italských vyšetřovatelů proti mafii z podílu na vraždě nepohodlného novináře Mina Pecorelliho, úplatkářství a úzkých kontaktů na rodinné klany z podsvětí. Právě Pecorelli byl jedním ze zástupců žurnalistické obce, kteří mu v roce 1978 bezprostředně po smrti jeho nadřízeného a stranického kolegy Alda Mora přičítali odpovědnost za jeho zmařený život. More jako Andreottiho konkurent a předchůdce v jeho druhém funkčním premiérském období byl v polovině března unesen příslušníky levicové teroristické organizace Rudé brigády. Po 54 dnech věznění byl popraven, když státní orgány nepřistoupily na jejich podmínky. Dle novináře policie věděla, kde je rukojmí držen a díky záměrně lhostejnému přístupu právě Andreottiho neudělala nic pro jeho vysvobození.

Filmy na DVD
/Blu-ray si můžete zakoupit na
www.Filmopolis.cz

Civilní žalobce z prostředí sedmé velmoci si o rok později vzal svá podezření nedobrovolně do hrobu a k jeho případu se vrátil až římský tribunál. Ten v atmosféře vzedmutého veřejného mínění, volajícího po brutálních atentátech na soudce Falconeho a Borselina po spravedlnosti, na základě svědectví mafiána Tommasa Buscettu v roce 2002 odsoudil bývalého premiéra a od roku 1991 doživotního senátora na 24 let do vězení. Odvolací soud ho ale zbavil všech bodů obžaloby a Nejvyšší soud označil případ za promlčený. Světská spravedlnost osvobozujícím rozsudkem ale nezbavila nařčeného všech podezření z korupčních i jiných nepravostí.

Stoický Forrest Gump

Politik, procházející bez pravomocné poskvrnky své kariéry turbulentními poryvy poválečné historie Apeninského poloostrova, je ve filmu představen jako jakási stoicky nevzrušivá obdoba Forresta Gumpa. Reální i političtí odpůrci a straničtí souputníci mizí v tratolištích krve, způsobených ranami z gangsterských samopalů nebo v lepším případě zůstanou pokryti závojem ne hlíny, ale zapomnění, ale on vychází ze všech svárů a pletich vždy znovu posílen, čehož důkazem je i to, že v roce 2006 se ve věku 87 let ucházel o funkci předsedy Senátu.

Režiséra Paola Sorrentina touto houževnatostí, kterou by jiný nazval absencí charakteru či pokory odpuzuje i fascinuje zároveň. Vidí ho jako příkladného oportunistu, jehož nežene vpřed jiná motivace než nezměrná ctižádost udržet si čelné postavení. Cynický praktik moci, jehož konexe sahají až k strukturám, podílejících se na vážných zločinech, se sice hlásí ke křesťanství, ale i to používá v jeho institucionalizované podobě jen jako pragmatický výtah k moci. V suchém aforismu, jež tak rád trousí, to Andreotti shrne v lakonickém příměru, že zatímco jeho dávný spolupracovník De Gasperi se obrací ve svých modlitbách k Bohu, on raději jedná s představiteli kléru, neboť Bůh k volbám nechodí, kdežto kněží se svými farníky ano.

V sarkastickém humoru, jenž má blízko spíše k britské než domácí ironické tradici, se dobře odráží politikův asketický naturel, na hony vzdálený jeho stávajícímu následníkovi, který tak dokonale naplňuje očekávanou formulku bodrého temperamentního Itala, tvářícího se jako neodolatelný alfa-samec.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Andreotti v podání Toniho Servilla je jeho pravým opakem, o čemž nás přesvědčí hned úvodní záběr, kdy sledujeme obličej, připomínající dikobraza, rozpíchaný akupunkturními jehlami. V silných bolestech hlavy, které se pravidelně vrací, se odráží psychický stres, jenž se zpětně promítá do držení celého těla, což herec mistrně postihuje. Přihrbený postoj, skleslá ramena a lokty křečovitě upnuté k bokům, doplňuje ve vnějškové charakterizaci figury cupitavou chůzí a ztišeným hlasem s jemnou dikcí, který dostává kontrastní razanci jen ve vyhrocených chvílích, kdy se cítí u soudu dotčen či ohrožen.

Jeho soustředěný výkon nás magnetizuje od první chvíle. Fyzickým ustrojením i redukovanou mimickou a pohybovou výrazovou škálou připomíná ze všeho nejvíc nehybnou marionetu, která vypadá jako vzdálená příbuzná Bustera Keatona, Tolkienových hobitů nebo hraběte Orloka v podání Maxe Schrecka z Murnauova Upíra Nosferatu. Expresionisticky vláčné pohyby, ostré odstávající uši mušlovitého tvaru a bezkrevná tvář doplňují přesně odpozorovanou karikaturu tělesné schránky člověka, uzavřeného do svého nitra, v němž není místo pro soucit.

Okázale bizarní představení

Populární italský protagonista a Sorrentinův stálý spolupracovník Toni Servillo, který se s tematicky příbuzným vyprávěním popasoval ve stejném roce v úloze obchodníka s toxickým odpadem v syrově realistické exkurzi do zákulisí organizovaného zločinu Gomora, byl za kreace v obou filmech po právu oceněn Evropskou filmovou akademií coby nejlepší herec.

A srovnání s Gomorou se nabízí i v oblasti vizuální atraktivity obou děl. Oč méně byla po formální stránce okázalá právě ona, o to výsostněji se jeví její přímý konkurent v tažení o filmové ceny. Kameraman Luca Bigazzi přináší promyšlenou koncepci aranžmá každého záběru a jím nesené emoce. Dočkáme se tak jak dynamických sekvencí, ovlivněných klipovou estetikou, tak zklidnění v podobě pomalu plynoucích obrazů rituálů vnitřní samoty.

Režisér se prezentuje jako zkušený choreograf, posedlý hyperbolizovanými gesty a esteticky vytříbenými celky. Úvodní montáž vražd politiků, bankéřů, soudců a novinářů za doprovodu hudebního podkresu francouzského elektronického dua Cassius odkazuje k efektní střihové skladbě, jíž oplývají mafiánské počiny Martina Scorseseho. Soundtrack Teha Tearda, míchající taneční hudbu s klasickými melodiemi od Sibelia nebo Vivaldiho a uzavřený ironickou tečku v podobě hitu skupiny Trio Da Da Da, dění na plátně rytmizuje do tvaru jakéhosi okázalého operního představení, v němž více než lidé z masa a kostí vystupují jejich za škraboškami schované bizarní karikatury. Nutno podotknout, že velmi trefné a ve své pokřivenosti moliérovsky výstižné. A z jejich reje vystupuje do popředí drobný muž v tmavém obleku.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Režisér a scénárista v jedné osobě nenasazuje Andreottimu při jeho charakterizaci psí hlavu, ani ho nezbavuje odpovědnosti za činy, jež mu byly připisovány. Staví se do pozice pozorovatele, jenž suše shromažďuje fakta, opatřené na plátně červeně zvýrazněnými dokumentárními jmenovkami, které hlavně neitalskému publiku napomáhají v orientaci ve změti jmen a osudů, jež se na něho v zběsilém sledu valí. Výseky z Andreottiho života, doplněné jeho komentářem se střetávají se zcizujícími reakcemi zvenčí, což slouží k vytvoření velmi živého stylizovaného portrétu, který se moudře vyhýbá úskalím tradičních biografických filmů, zaznamenávajících vše od kolíbky až po vyhasínání.

Protokolární sumarizace událostí se v lineárním sledu, občas narušeném aluzí do minulosti, v mysli diváka skládá do výsledné mozaiky, na základě níž si může odvodit premiérův podíl na odstranění nepohodlných osob. Sorrentino svůj názor alibisticky neskrývá, ale odmítá být žalující. Své teze opravdu jen ilustruje v míře interpretovatelnosti, kterou neprostupná skořápka objektu jeho zájmu umožňuje.

Chapadla moci

Netečný a odtažitý postoj k druhým se ukazuje jako klíčové vodítko k pochopení hluboké samoty, do níž se ztěžka proniká i manželce politika. Nejlépe ji ilustrují jeho noční procházky liduprázdnými ulicemi, kde mu společnost dělá jen ochranka a policejní auta.

Andreotti by asi poukázal na to, že je to daň za jeho vykupitelskou roli, kdy musel činit zlo v zájmu udržení všeobecně přijatelného dobra. Premiér sám sebe vidí jako zachránce národa, zmítaného v sedmdesátých letech politickým násilím, jenž obětoval svou čest na oltář zmírnění nepokojů ve své vlasti. Lavírování mezi mafiánskými praktikami jihu Itálie a levicovým terorismem, jenž měl podhoubí v průmyslovém severu země se silnou pozicí komunistické hnutí, se ale neobešlo bez kompromisů s oběma stranami. Jiný pohled přinášejí jeho kritici, kteří mu vyčítají, že násilný chaos jen obratně využíval nebo dokonce inicioval k upevnění svého postavení a zdůvodnění potřeby silnějších autoritativních zásahů státu.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Názor si nejlépe udělejte sami. „Božský Giulio“ asi nebude v kinech slavit podobné úspěchy jako jeho zámořští, asijští nebo francouzští kolegové, nahlížející na praktiky mafie v rámci žánrových gangsterských opusů s romantizujícím nadhledem. Blízký by mohl být ale jak publiku, hledajícímu v současné nabídce biografů deziluzivní, černě laděné společenské alegorie, tak generaci diváků, která v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století v normalizačním Československu v rámci omezené distribuční nabídky chodila do kin právě na italské politické thrillery nebo v televizi sledovala osudy charismatického komisaře Cattaniho. Tyto počiny byly uvolněny přes cenzorské sítko jako dokumentace tezí oficiální propagandy o prohnilosti západní společnosti, prostoupené ve státní správě organizovaným zločinem.

Propojení styčných ploch fungování podsvětí, justice a politiky se při zběžném sledování práce už nejen investigativních novinářů nevyhýbá ani naší zemi a jistě by bylo zajímavé, kdyby se někdo i u nás pokusil o podobnou metaforu mechanismů vládnutí jako italští filmaři. Božský jako klidné, lstivé a nevyzpytatelné synonymum moci, jež se nechala pohltit sama sebou, by jim mohl být následováníhodným příkladem.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Božský

  • Žánr: politické drama
  • Původní název: Il Divo
  • www.ildivomovie.com
  • Itálie 2008
  • Scénář a režie: Paolo Sorrentino
  • Hrají: Toni Servillo, Anna Bonaiutová, Giulio Bosetti, Flavio Bucci, Carlo Buccirosso, Giorgio Colangeli, Fanny Ardantová, Alberto Cracco, Aldo Ralli
  • Distribuce: Atlantis
  • Distribuční premiéra v ČR: 22. 10. 2009

AVmania.cz hodnotí
filmKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek9/10

 

Témata článku: Filmy a seriály, Recenze filmů, Recenze

25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

Filmové parodie jsou divácky velmi vděčné a mezi filmaři oblíbené. Tvůrci v nich mohou totiž zcela beztrestně vykrádat cizí díla a v jejich nápodobě popustit uzdu své fantazii. Vybrali jsme nejlepší zahraniční i české parodie.

Marek Čech
Filmy, které musíte vidět
Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

** Aplikace NewProfilePic se na Androidu stala hitem ** Můžete si v ní vytvořit profesionálně vypadající profilovky ** Pozor ale na agresivní cenovou politiku za Pro verzi

Martin Chroust
FotografieUmělá inteligenceMobilní aplikace
Vybrali jsme 16 špičkových televizorů. Na Vánoce ty nejlepší z nejlepších

Vybrali jsme 16 špičkových televizorů. Na Vánoce ty nejlepší z nejlepších

I když ceny televizorů klesají a ani velké úhlopříčky už nejsou drahé, stále má smysl připlatit si za prémiové televizory. Vybrali jsme ty nejlepší, které vás překvapí kvalitním podáním obrazu i pokročilými funkcemi.

Jaromír Puk
Televizory
Nejlepší filmy na Netflixu v roce 2021. Všechny mají český dabing nebo titulky

Nejlepší filmy na Netflixu v roce 2021. Všechny mají český dabing nebo titulky

Tyto filmy byly v roce 2021 na českém Netflixu nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

Ondřej Králík
Netflix
Nejpirátěnější filmy: Co se teď nejvíc stahuje (aktualizace prosinec 2022)

Nejpirátěnější filmy: Co se teď nejvíc stahuje (aktualizace prosinec 2022)

Vzali jsme týdenní přehledy nejstahovanějších filmů, které se objevují na torrentech, a spojili je do jednoho žebříčku. Tohle jsou aktuálně filmy, o které je na světě největší zájem, které se nejvíc pirátí.

Ondřej Králík
Filmy a seriály
Šedý trh s předplatným se vymyká kontrole. Spotify, Netflix nebo Disney+ můžete mít doslova za pár korun

Šedý trh s předplatným se vymyká kontrole. Spotify, Netflix nebo Disney+ můžete mít doslova za pár korun

** Sdílení účtů mezi kamarády je jen začátek ** Dnes letí nákupy předplatných v Indii nebo na Aliexpressu ** Superlevné „netflixy“ ale mohou nakonec spíš škodit

Lukáš Václavík
PředplatnéNetflixSpotify
Zaujala vás Hra o trůny (Game of Thrones)? Potom se vám budou líbit i tyto seriály

Zaujala vás Hra o trůny (Game of Thrones)? Potom se vám budou líbit i tyto seriály

Hra o trůny (Game of Thrones) je legendární seriál televize HBO. Od roku 2011 v osmi sezónách popisoval boj šlechtických rodů o vládu a moc. Hra o Trůny sice skončila, ale tady jsou další seriály podobného charakteru, které by se vám mohly líbit.

Ondřej Králík
Filmy, které musíte vidět
40 ženských sex symbolů 21. století

40 ženských sex symbolů 21. století

Tyto filmy a jejich hvězdy, které se nestyděly, máme ještě v živé paměti. Oproti minulým dekádám se filmaři nebáli otevírat dosud tabuizovaná témata.

Marek Čech
Filmy a seriály
30 největších sex symbolů šedesátých let. To byl panečku styl!

30 největších sex symbolů šedesátých let. To byl panečku styl!

Éra sexuálního uvolnění 60. let se projevila i ve filmu a stvořila takové sex symboly, jako jsou Raquel Welch, Claudia Cardinale nebo Catherine Deneuve. První Češka se svlékla pro Playboy. Znáte její jméno?

Marek Čech
Filmy a seriály
Bayonetta 3 má datum vydání. Sexy čarodějka se do boje proti homunkulům pustí v říjnu

Bayonetta 3 má datum vydání. Sexy čarodějka se do boje proti homunkulům pustí v říjnu

Nintendo se při oznamování svých novinek obejde bez velkých prezentací už nějakou dobu. Stejně je to i s Bayonettou 3, ke které bez větších okolků vypustili trailer spolu s datem vydání.

Martin Nahodil
Bayonetta 3Datum vydáníNintendo Switch
Mobily zaplaví čínské čipsety Unisoc. S těmi lepšími ušetříte, ty horší znamenají průšvih

Mobily zaplaví čínské čipsety Unisoc. S těmi lepšími ušetříte, ty horší znamenají průšvih

** Čipsety od Qualcommu a Samsungu jsou dnes všeobecně používané ** To můžeme říci i o Mediateku, který loni výrazně posílil ** Zvykejte si však na to, že se o slovo hlásí i další firma - Unisoc

Martin Chroust
UnisocMobilní čipsety
Nejničivější bomba v historii lidstva. Rusko zveřejnilo dokument o testu Car-bomby

Nejničivější bomba v historii lidstva. Rusko zveřejnilo dokument o testu Car-bomby

David Polesný
Sovětský svazAtomová bombaJaderný útokZbraně
22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

V žáru vášně, Osudová přitažlivost, Základní instinkt, Ďábelská svůdkyně, Nebezpečné hry, Dvojitý milenec. Exkurze do historie subžánru erotických thrillerů, v němž se napětí mísí se vzrušením.

Marek Čech
Filmy, které musíte vidět
40 největších ženských hereckých sex symbolů 90. let

40 největších ženských hereckých sex symbolů 90. let

V 90. letech už nemůže být o prudérnosti žádná řeč, a tak se vesele odhalovaly i největší hvězdy Hollywoodu. Kdo překoná Sharon Stone a její rafinované přehazování nohy přes nohu?

Marek Čech
Filmy a seriály
Jak poznat, že máte možná hacknutý telefon? Toto je devět symptomů, které můžete pozorovat

Jak poznat, že máte možná hacknutý telefon? Toto je devět symptomů, které můžete pozorovat

** Jak poznat, že je váš smartphone hacknutý? ** Hledejte známky po nestandardním chování telefonu ** Stačí když telefon vydrží méně nebo topí i v klidovém režimu...

Martin Chroust
Jak...Malware