Jak to bude s digitálním pozemním vysíláním

6. června 2008
TWEET SDÍLET
Rok 2008 je zlomovým pro definitivní rozjezd české digitalizace pozemního televizního vysílání. Co a kdy nás čeká?

Až do letošního roku prošla digitalizace nepředstavitelným kolotočem váhání, zdržování ze strany komerčních televizí, zmatků, žalob a posouvání termínů. Zdá se že rok 2008 je přelomový v České digitalizaci, jak z hlediska skutečných událostí tak výhledu.

Historie

O digitalizaci pozemního vysílání, nejvíce motivovanou úsporou přenosového pásma, zlepšením komfortu pro diváka a zvýšením konkurence na televizním trhu, se začalo uvažovat již před deseti lety a v roce 1999 bylo zahájeno licenční řízení na experimentální zemské digitální vysílání (DVB-T). Dva zájemci, České radiokomunikace a společnost Czech Digital Group (tehdy ještě jako Czech DVB Group), získali frekvence a zahájili svá experimentální vysílání v květnu a srpnu roku 2000. Dalším výrazným zlomem bylo zahájení řádného vysílání přechodného Multiplexu (vysílací síť) A v Praze v říjnu 2005, v Brně - prosinec 2005 a v Ostravě - únor 2006. V květnu 2005 bylo zahájeno vysílání zpravodajského programu ČT24 a v únoru 2006 ČT4 Sport. Od tohoto okamžiku se až do letošního roku nic výrazného v české digitalizaci zemského vysílání neudálo.

Současnost

Po neúspěšném udělování licencí novým digitálním televizím a sestavování Technického plánu přechodu (TPP) došlo v letošním roce k vydání TPP formou nařízení vlády. Nyní se bude čekat na to, zda komerční televize k TPP přistoupí a získají za to prémiový kanál. Pokud ne, TPP je nastaven tak, aby veřejnoprávní multiplex s programy České televize a Českého rozhlasu mohl být spuštěn i bez jejich souhlasu. Zdá se, že situace dospělo do bodu, kdy komerční televize dalším zdržováním procesu digitalizace již nemohou nic získat, spíše ztratit. Proto se předpokládá, že k procesu digitalizace přistoupí, přestože to oba nejsilnější subjekty, TV Nova, ani TV Prima nechtějí zatím potvrdit.

Televize Prima začala konat zřejmě pod tlakem Mistrovství Evropy ve fotbale a spustila 20. května 2008 vysílání svého programu ve vysílací síti 3 (postupně nahradí dočasný Multiplex B) v Brně na 59 kanále z vysílače Brno - Hády, 1. června pak v Ostravě z vysílače v Hošťálkovicích na 54 kanále a Plzni z vysílače Košutka na 52 kanále.Vysílače zatím jedou na nízkém výkonu 5 kW a po provedení měření je přislíbeno jeho zvýšení na dvojnásobek.

Druhou okolností, která nasvědčuje možnosti přistoupení TV Nova k TPP je představení vize sítě 2 společností České Radiokomunikace. České Radiokomunikace chtějí využít většího počtu vysílačů než stanovuje TPP a dosáhnout tak pokrytí V této síti by měla být vysílána i TV Nova, pokud se s Českými Radiokomunikacemi dohodne na obchodních podmínkách spolupráce.

Veřejnoprávní multiplex

Do konce roku by měly v rámci veřejnoprávního být pokryty západní a jižní Čechy z vysílače Krašov na Plzeňsku v první polovině července a podle informací České televize zhruba měsíc poté pak z vysílače Kleť. Při spuštění vysílače Krašov bude muset dojít k vypnutí analogového programu ČT 2 z vysílače Plzeň - Krkavec. Stejná procedura čeká i vysílač Kleť. Na těchto vysílačích pak bude ČT1 přesunuta na pozici vypnutého programu ČT2 a na její pozici spuštěn digitální veřejnoprávní multiplex.

Může však ještě dojít ke změnám, protože dosud nebylo ukončeno výběrové řízení a na bližší podobu sítě bude mít vliv vítězná nabídka společnost, která veřejnoprávní multiplex postaví. Tou se pravděpodobně stanou České Radiokomunikace a síť by tak mohla být podobná síti 2, kterou již České Radiokomunikace přestavily. V tabulce jsou uvedeny termíny dané pro spouštění veřejnoprávního multiplexu TPP, které by měly být základem pro plánování výstavby sítě. Letošní data budou kvůli dalším prodlevám v průběhu digitalizace zdržena.

Územní oblast
Kanál DVB-T pro základní souběh
Zahájení vysílání
DVB-T
Souběh ČT1/ČT2 (měsíce)
Vypnutí vysílače velkého výkonu
Finální kanál
DVB-T
Úplného vypnutí analogu
Plzeň
34
květen 2008
17
6
září 2009
34
listopad 2011
České Budějovice
49
červenec 2008
24
0
červen 2010
49
listopad 2011
Praha
53
červenec 2008
16
0
říjen 2009
53
listopad 2011
Ústí nad Labem
33
srpen 2008
25
0
srpen 2010
33
listopad 2011
Brno město
25
srpen 2008
26
26
září 2010
29
listopad 2011
Praha město
53
srpen 2008
9
2
duben 2009
53
listopad 2011
Sušice
49
listopad 2008
16
10
únor 2010
49
listopad 2011
Jihlava
33
červen 2009
24
24
květen 2011
33
listopad 2011
Trutnov
40
srpen 2009
23
0
červen 2011
40
listopad 2011
Brno
29
listopad 2009
20
0
červen 2011
29
listopad 2011
Ostrava
54
červen 2010
18
18
listopad 2011
54
listopad 2011
Jeseník
36
září 2010
14
0
říjen 2011
36
červen 2012
Zlín
33
říjen 2010
21
21
červen 2012
33
červen 2012

Vysílací síť 2

V září 2008 dojde k faktické přeměně dočasného Multiplexu A na Vysílací síť 2. Tuto síť opustí programy České televize a Českého rozhlasu, které se přesunou do veřejnoprávního multiplexu a navýší se výkon některých stávajících vysílačů. Vysílač Praha - Cukrák by měl navýšit výkon na 100 kW a vysílač Praha - město na Žižkově pak na 50 kW. Navýšen bude také výkon vysílače Ostrava – Slezská Ostrava, ale zde nebyl Českými Radiokomunikacemi předpokládaný maximální výkon zatím upřesněn. Pokrytí území by se mělo zvednout na 45 %.
Klepněte pro větší obrázek

Plzeň – říjen 2008
Vysílač Krašov na kanálu 48, maximální výkon 100 kW. Pokrytí území vzroste na 50 %.

Klepněte pro větší obrázek

Chomutov – prosinec 2008
Vysílat se bude z vysílače Jedlová, který není obsažen v Technickém plánu přechodu (TPP). Plánovaný maximální výkon provozovatel nesdělil. Pokrytí dosáhne 58 %.

Klepněte pro větší obrázek

Votice, Mikulov – březen 2009
Vysílače Votice – Mezivrata a Mikulov – Děvín nejsou obsaženy v TPP. Plánovaný maximální výkon provozovatel nesdělelil. Pokrytí dosáhne 57 %.

Klepněte pro větší obrázek

Cheb – duben 2009
Vysílat se bude ze Zelené hory, pravděpodobně s menším výkonem. Předpokládaný maximální výkon provozovatel nesdělil. Pokrytí vzroste na 57,5 %.

Klepněte pro větší obrázek

Jáchymov – červen 2009
Vysílač Jáchymov není obsažen v TPP. Plánovaný maximální výkon provozovatel nesdělil. Po spuštění vysílač vstoupne pokrytí na 58 %.

Klepněte pro větší obrázek

České Budějovice – srpen 2009
Při svém startu z vysílače Kleť využije vysílací síť 2 televizní kanál 50 při maximálním možném výkonu 100 kW, časem pak přejde na kanál 39. Pokrytí území České republiky vzroste na 62 %.

Klepněte pro větší obrázek

Sušice – září 2009
Stejně jako Kleť zahájí vysílání v síti 2 na televizním kanálu 50 a přejde na kanál 39. Maximální vysílací výkon zatím nebyl určen. Po spuštění vysílače vzroste pokrytí na 63 %.

Klepněte pro větší obrázek

Pardubice, Vimperk – březen 2010
Vimperský vysílač Mařský vrch a pardubické Krásné byly do sítě přidány mimo TPP. Předpokládané maximální výkony nejsou známy. Pokrytí vstoupne na 71 %.

Klepněte pro větší obrázek

Jihlava – duben 2010
Vysílač Jihlava - Javořice bude vysílat na 35 kanálu s maximálním výkonem 100 kW. Pokrytí území vysílací sítí 2 vstoupne na 74 %.

Klepněte pro větší obrázek

Liberec, Trutnov – srpen 2010
Síť 2 bude vysílána z vysílače Černá Hora na kanálu 61 s maximálním výkonem 100 kW. Předpokládaný maximální výkon pro Ještěd zatím nebyl sdělen. Spuštěním těchto vysílačů vstoupne pokrytí na 80 %.

Klepněte pro větší obrázek 

Brno (vysílač Kojál) – září 2010
Vysílač Brno - Kojál bude provozován na 40 kanálu s maximálním výkonem 100 kW, jeho spuštěním vzroste pokrytí území na 89 %.

Klepněte pro větší obrázek

Ostrava, Frýdek-Místek – duben 2011
Vysílač Ostrava - Hošťálkovice nahradí vysílač Ostrava - Slezská a bude provozován na 37 kanálu s maximálním výkonem 100 kW. U vysílače Lysá Hora u Frýdku Místku, jenž není začleněný v TPP, provozovatel maximální výkon nesdělil. Spuštěním těchto dvou vysílačů vzroste pokrytí území na 95 %.

Klepněte pro větší obrázek

Zlín, Valašské Klobouky – říjen 2011
Vysílač Tlustá hora bude provozován na kanálu 49 s maximálním výkonem 100 kW. U vysílače Valašské Klobouky - Ploštiny, který není začleněný v TPP, zatím nejsou podrobnosti známy. Spuštěním vysílačů vstoupne pokrytí území na 97 %.

Klepněte pro větší obrázek

Jeseník – listopad 2011
Posledním vysílačem velkého výkonu spouštěným v síti 2 bude Jeseník - Praděd. Vysílat bude na 53 kanálu s maximálním výkonem 100 kW. Konečné pokrytí vysílací sítě 2 se tak dostane na 99,6 %.

Klepněte pro větší obrázek

Vysílací síť 3

U vysílací sítě 3 (dočasný Multiplex B), v níž je v současné době vysílána TV Prima, Z1, Óčko a Public TV zatím nebyla představena vize rozvoje sítě a jsou proto k dispozici pouze údaje Technického plánu přechodu na digitální vysílání. 

Územní oblast
Kanál DVB-T
pro základní souběh
Zahájení vysílání DVB-T
Souběh TV Prima (měs.)
Vypnutí vysílače velkého výkonu
Finální kanál
DVB-T
Úplného vypnutí analogu
Praha
59
září 2008
14
říjen 2009
59
listopad 2011
Praha město
46
září 2008
8
duben 2009
46
listopad 2011
Ústí nad Labem
55
září 2008
analog není
srpen 2010
55
listopad 2011
Brno město
59
září 2008
25
září 2010
59
listopad 2011
Plzeň
52
říjen 2008
analog není
září 2009
52
listopad 2011
České Budějovice
22
srpen 2009
11
červen 2010
22
listopad 2011
Sušice
52
září 2009
6
únor 2010
52
listopad 2011
Jihlava
30
duben 2010
14
květen 2011
30
listopad 2011
Trutnov
60
srpen 2010
analog není
červen 2011
60
listopad 2011
Brno
59
září 2010
analog není
červen 2011
59
listopad 2011
Ostrava
39
duben 2011
6
listopad 2011
48
listopad 2011
Jeseník
51
říjen 2011
analog není
říjen 2011
51
červen 2012
Zlín
25
listopad 2011
8
červen 2012
25
červen 2012

Vysílací síť 4

Ve vysílací síť 4 se přetransformuje dočasný Multiplex C. Síť bude vystavěna na volných kmitočtech a mohla by být realizována již nyní, bez jakéhokoliv vypínání analogového vysílání.

Kraj
Vysílací kanál
Zahájení vysílání
Středočeský kraj
44
září 2008
Hlavní město Praha
64
září 2008
Ústecký kraj
62
září 2008
Plzeňský kraj
63
říjen 2008
Karlovarský kraj
45
říjen 2008
Jihočeský kraj
65/63
srpen 2009
Vysočina
63
duben 2010
Liberecký kraj
65
srpen 2010
Pardubický kraj
45
srpen 2010
Královéhradecký kraj
45
srpen 2010
Jihomoravský kraj
64
září 2010 (Brno září 2008)
Moravskoslezský kraj
63
duben 2011
Olomoucký kraj
44
říjen 2011
Zlínský kraj
42
listopad 2011

Nové televize

Z nových televizních stanic je nejdále Z1, která zahájila 1. června 2008 provoz. Z1 se bude profilovat jako zpravodajsko-publicistická stanice se vzorem v BBC a zaměřením na vzdělanější a movitější část divácké obce. Je v současné době dostupná z pozemního vysílání Sítě 3, satelitu Astra 1E 23,5° východně a v některých kabelových rozvodech.
 
Plnoformátová televize Barrandov TV, která by chtěla vážně konkurovat oběma současným celoplošným komerčním televizím plánuje rozjezd na léto 2008. Objevili se však spekulace, že by se mohl start odložit až na konec letošního roku nebo začátek roku příštího, kdy by měla odstartovat také dětská televize TV Pohoda. Televize Febio TV, která chce být malou, energickou, inovativní, tvořivou, dobrodružnou, pestrou, překvapující, odvážnou, hravou a radostnou zahájí vysílání až v příštím roce. Regionální televizní agentura (RTA) zatím nesdělila, kdy bude chtít zahájit vysílání své sítě TV7, která by měla sdružovat regionální studia.
 
Článek byl připraven ve spolupráci s redakcí serveru digitálnitelevize.cz 
  
  

Speciál: Televizory

Nový televizor vybírejte pečlivě. Potřebujete chytré funkce, nebo stačí televizor bez nich? Jaká bude nejvhodnější úhlopříčka, rozlišení a jaký typ zobrazovacího panelu? Určitě si přečtěte návod Jak dobře koupit televizor.

Doporučujeme také redakční výběry televizorů:

Témata článku: Televizory, Televize, Televize na Heureka.cz