Je to jen vítr: recenze filmu

16. září 2012
TWEET SDÍLET
Co se stane, když se člověk stane štvanou zvěří? Stříbrným medvědem z Berlinale oceněné drama o rasismu a xenofobii vás nechá projít očistcem strachu.

Maďarský festivalový hit, který byl v sekci Horizonty uveden jak na karlovarském festivalu, tak za osobní účasti režiséra na Letní filmové škole v Uherském Hradišti, si vydobyl uznání už na letošním Berlinale. Není se ani čemu divit, neboť festival se profiluje jako klání, které odráží společenské, sociální a politické otázky současnosti. Vedle ceny Amnesty International a Peace Film v Berlíně získal Zvláštní cenu poroty, tzv. Stříbrného medvěda.

Reflexe skutečné události

Z výčtu těchto cen by se mohlo zdát, že půjde o typický humanistický a politicky korektní snímek, na něž festivalové poroty tak rády slyší. Stačí zmínit už jeho téma. Reflexe vražedných útoků na Romy, které se odehrály v Maďarsku v letech 2008-2009. Při nich bylo zabito šest lidí, z toho dvě děti. Mnoho dalších bylo zraněno.

Při rasových útocích na místní romskou komunitu agresoři z řad příznivců krajní pravice zapalovali domy a stříleli brokovnicí na rodiny, které se útěkem z hořících budov snažili zachránit život sobě a svým dětem. Dopadení pachatelů trvalo více než rok, soud se vleče dodnes.

Právě těmito událostmi i jejich ohlasem v domácím tisku se inspiroval maďarský režisér Benedek (který si nechal změnit křestní jméno na Bence) Fliegauf (1974) ve svém pátém celovečerním počinu. K jeho cti je mu třeba přičíst, že na základě nich nevytvořil žádnou prvoplánovou agitku.

Lyrický realismus

Režisér a autor scénáře sice ve svém posledním díle opouští poetiku svých dřívějších, abstraktněji laděných děl, plných absurdního humoru (Houština, Dealer, Mléčná dráha) a přiklání se k současnému evropskému filmovému realismu se sociálním akcentem, jaký známe z tvorby belgických bratří Dardenneů, ale činí tak způsobem navýsost svébytným a uměleckým.

Od pozorovatelského, syrového či chcete-li analytického realismu se odpichuje k tvaru, který tísnivou situaci, o níž zde pojednává, zprostředkovává za pomocí vytříbené lyrické imprese. Právě touto optikou nahlíží na jeden den ze života romské rodiny na okraji malého městečka, která žije v atmosféře všudypřítomného strachu po útocích neonacistů.

Klepněte pro větší obrázek 
 

Film zpočátku budí zdání prostého dokumentárního záznamu všedních událostí, které každodenně zažívá čtyřicetiletá Mari (Katalin Toldiová) a její rodina. Setkáváme se s nimi poté, co byli napadeni jejich sousedi. Mari se snaží uživit svou rodinu a má proto dvě zaměstnání. Uklízí a umývá záchody nebo hrabe venku listí. Její manžel odjel za prací do Kanady a ona se stará o svého nemohoucího invalidního otce (György Toldi) i obě děti sama.

Starší Anna (Gyöngyi Lendvaiová) chodí do školy, kde se nudí, mladší Rió (Lajos Sárkány) by měl také, ale raději se toulá po okolí. I díky tomu vyslechne rozhovor dvou policistů, z něhož pochopí, že před případnými dalšími útoky je strážci zákona neochrání. Všichni společně se upínají k tomu, že brzy odjedou za moře za otcem.

Budování tísnivé atmosféry

Režisér s chladným, intelektuálním odstupem pozoruje členy této rodiny a jejich sociální interakci s prostředím, v němž se pohybují. Před našimi zraky se neodehrávají žádné pitoreskní výjevy, známé z filmů Emira Kusturici ani divoké dějové zákruty, vedoucí ke střetu s útočníky. Jen kumulace zdánlivě nedůležitých detailů, jejichž význam se odhalí až v děsivém finále.

Fliegauf je mistr v budování hutné a tísnivé atmosféry napětí a strachu. Její svíravý účinek i přes narativní vyprázdněnost děje vytrvale stimuluje hned několika způsoby.

Jedním z nich je skrze zvukovou stopu. Ve filmu nezazní až na pár sporadických tónů žádná návodná hudba, která by nám naznačovala, kdy přijde nějaká dramatická či zlomová chvíle. Zvuková složka využívá přirozených ruchů, které vytváří mimo jiné živel, jež dal filmu název.

Klepněte pro větší obrázek

Druhý způsob, jak posiluje narůstající tenzi, je prostřednictvím práce s nervní ruční kamerou. Ta si nejen všímá drobných detailů, ale především je fyzicky až nepříjemně blízko nalepená na tváře hlavních hrdinů. K jejich snímání používá přirozené světlo, jež má svou estetickou hodnotu. Vypadá to, že kamera s nimi nejen putuje, ale že je zároveň i sleduje nebo až pronásleduje, což ve scénách, odehrávajících se v plenéru, vytváří pocit klaustrofobního napětí.

Třetí možnost, jak sugestivně zapůsobit, se opírá o výrazové možnosti samotných nehereckých představitelů ústředních partů. Napětí, které je vevnitř svírá, se promítá do jejich pohledů, plných vzteku a nevyřčeného strachu z iracionální síly, která je v jejich podvědomí deklasuje na úroveň lovené zvěře.

Objektivní pohled na romskou problematiku

Právě skrze jednání postav je ukázán stav, který v dané komunitě vládne. Režisér ho nijak nepřikrášluje ani nedémonizuje. Snaží se být maximálně objektivní a nestranný a vyhnout se stereotypům, které bývají s vyobrazením romské komunity spojeny. Takže žádné pohledy na věčně roztančené a pro daný moment žijící Romy, ale realistické zachycení toho, v čem jsou doopravdy nuceni přežívat.

Postavy nesoudí, nezesměšňuje, nekarikuje ani nám podprahově nenaznačuje, jak je máme přijímat. U Romů se nesnaží o žádnou pozitivní diskriminaci, ale naopak ukazuje na důvody (negramotnost, krádeže), které vedou k tomu, že je s nimi zacházeno jako s občany druhé kategorie. U příslušníků majoritní společnosti zas pojmenovává symptomy dřímajícího latentního rasismu. S jeho projevy (ruku na srdce) má každý z nás svou zkušenost, pokud je tedy schopen si to upřímně přiznat.

Klepněte pro větší obrázek

Jeho pohled je nečernobílý, nesentimentální a věcný. Nemanipuluje našimi emocemi, ale daří se mu navodit natolik působivý stav, že se divák identifikuje se situací ohrožené rodiny, na niž je upřena hlavní pozornost. Spolu s ní pak prožívá onu tísnivou nejistotu z chladnokrevného organizovaného mechanismu, u něhož neumí odhadnout, kdy a jakou silou udeří.

Ve chvíli ohrožení

Zavádí nás na maďarský venkov, kde jsou v sociálním ghettu za městem roztroušeny chatrné příbytky romské menšiny. A ukazuje jejich život ve chvíli ohrožení. V tom momentě jsou si všichni rovni a zcela se stírají rozdíly mezi těmi, kteří zneužívají sociální systém a nechtějí se přizpůsobit a těmi, co pracují a chtějí nekonfliktně kooperovat s většinovou společností.

Nerekonstruuje konkrétní tragédii, ale snaží se nás vtáhnout do situace, v jaké příslušníci tohoto etnika musejí žít. A ukazuje zrod nevraživosti vůči Romům. Od drobných neuctivých hospodských poznámek typu, že někdo smrdí, přes školní výklad o tom, kdo má menší mozkovou kapacitu, až k veřejné ostrakizaci těch, jež bývají i u nás zcela běžně v projevech politiků označováni termínem „nepřizpůsobiví“.

Klepněte pro větší obrázek

Od strkanic a slovního napadání je ale jen krůček k činům mnohem horším, jichž se příslušníci menšiny stávají terčem. S napětím, způsobeném množícími se útoky, se vyrovnává každý z nich po svém. Mari se snaží rutinními činnostmi zaplašit strach, který ji sužuje. Podobně jako její dcera. Její syn je ale prozíravější a odmítá pasivně vyčkávat, co se stane. Rozhodne se zhotovit „bunkr“, kam by se mohl s nejbližšími před očekávaným útokem uchýlit. Venku se stmívá, strach sílí a nocí se nesou podivné zvuky. Je to jen vítr?

Problém s přesahem do českých reálií

Rozřešení této otázky přichází až v závěrečných minutách a je opravdu sugestivní a mrazivé. Čas před tímto chirurgicky přesným řezem se natahuje a šponuje atmosféru na maximální míru únosnosti toho, co je divák, odchovaný na videoklipovitém vnímání obrazu, ochoten strávit. Kdo se ale nenechá odradit dlouhými záběry ani minimalistickým dějem jako typickými znaky artové kinematografie, bude odměněn nebývalou silnou a upřímnou výpovědí o problému, jenž sužuje nejen současné Maďarsko.

Tamní vláda sice veřejně proklamuje politiku integrace a rovných příležitostí, ale skutečnost je taková, že v Evropské unii sklízí kritiku za nedemokratické zásahy do zákonů, týkajících se právě romské menšiny i projevy na toto téma pronášené.

Klepněte pro větší obrázek

Že ani nám není téma filmu až tak vzdálené a má aktuální přesah do českých reálií, dokazuje případ žhářského útoku ve Vítkově, jehož největší obětí se stala na 80% těla popálená dvouletá Natálka. Její obraz zapůsobil na většinovou českou společnost jako memento, že jisté chování není možné tolerovat a je třeba se mu rázně postavit. Na toto memento bylo ale brzy zapomenuto v atmosféře hledání hromosvodu z nahromaděných frustrací společenského i osobního rázu. A na koho se dají problémy co nejsnadněji svést? Zpravidla na ty neslabší.

Očistec strachu

Bence Fliegauf pátrá po kořenech institucionalizovaného rasismu a zášti vůči jedněm z domnělých viníků neuspokojivého stavu společnosti. A klade si otázku, kam až je majoritní societa ochotná zajít v toleranci násilí a rozviřování negativních nálad, namířených proti konkrétní skupině obyvatelstva. Ukazuje atmosféru, plnou nevysloveného strachu, jemuž neumějí účinně čelit ani ohrožení ani ti, kteří by se jich měli ze zákona zastat. Přitom právě agresoři využívají lidské lhostejnosti ke konání svých odporných skutků.

Režisérovi se díky jedinečné součinnosti stránky obrazové, zvukové a herecké daří diváka vtáhnout do dění. Na vlastní kůži mu nechává pocítit pocit vnitřní úzkosti, jež zažívají postavy filmu v situaci permanentního ohrožení neznámým zlem. Nechává ho s nimi projít očistcem strachu, po němž by mělo přijít katarzní uvědomění si toho, že druhé není možno posuzovat na základě jejich příslušnosti k menšině či většině či rase.

Pro ty, jimž se projevy rasismu a xenofobie hnusí, samozřejmé poselství, pro jiné, jež rasové pogromy z povzdálí sledují prostřednictvím zmínek v televizním zpravodajství, mrazivá a nesmírně působivá ukázka toho, co ve skutečnosti zažívají na vlastní kůži konkrétní oběti těchto zločinů proti lidskosti.

Je to jen vítr

  • Žánr: drama
  • Původní název: Csak a szél
  • www.artcam.cz/
  • Maďarsko/Německo/Francie 2012
  • Scénář: Bence Fliegauf
  • Režie: Bence Fliegauf
  • Hrají: Katalin Toldiová, Gyöngyi Lendvaiová, Lajos Sárkány, György Toldi, Gyula Horváth, Attila Egyed, Gergely Kaszás, Zsolt Végh, Emese Vasváriová, Kálmán Csurár, Károlyné Katalin Szakályová
  • Distribuce: Artcam
  • Distribuční premiéra v ČR: 13. 09. 2012

AVmania.cz hodnotí
Film 8

Témata článku: Filmy a seriály, Recenze, Recenze filmů


Nový test rakety Precision Strike Missile se přiblížil limitu opuštěné smlouvy INF

Nový test rakety Precision Strike Missile se přiblížil limitu opuštěné smlouvy INF

** Společnost Lockheed Martin nedávno otestovala vyvíjenou raketu krátkého doletu Precision Strike Missile ** Její dolet podle všeho dosáhl, ne-li překročil hranici 500 kilometrů ** Tato hranice byla vytyčena pro balistické rakety a střely s plochou dráhou letu v americko-ruské smlouvě INF

Stanislav Mihulka
ZbraněVojenstvíRaketa
Vybrali jsme 17 nejlepších bezdrátových reproduktorů. Pod stromeček, nejen na koledy

Vybrali jsme 17 nejlepších bezdrátových reproduktorů. Pod stromeček, nejen na koledy

Vybrali jsme ty nejzajímavější bezdrátové reproduktory. Od malých do kapsy až po větší do domácnosti, které nabízejí výborný poměr cena/výkon.

Jaromír Puk
Bluetooth reproduktor
40 sex symbolů sedmdesátých let

40 sex symbolů sedmdesátých let

Tento výběr vás přesvědčí o tom, že 70. léta byla z hlediska nahoty ve filmu velmi otevřená. Kdo je podle vás erotickým symbolem desetiletí? Překoná někdo Ornellu Muti?

Marek Čech
Filmy a seriály
Vybrali jsme 14 špičkových televizorů. Na Vánoce ty nejlepší z nejlepších

Vybrali jsme 14 špičkových televizorů. Na Vánoce ty nejlepší z nejlepších

I když ceny televizorů klesají a ani velké úhlopříčky už nejsou drahé, stále má smysl připlatit si za prémiové televizory. Vybrali jsme ty nejlepší, které vás překvapí kvalitním podáním obrazu i pokročilými funkcemi.

Jaromír Puk
Televizory
Recenze mobilu Motorola Edge 20 Pro. Všestranný elegán s výborným foťákem

Recenze mobilu Motorola Edge 20 Pro. Všestranný elegán s výborným foťákem

** Motorola kombinuje eleganci se spoustou dobrých funkcí ** Telefon má skvělý foťák a dlouhý zoom s ohniskem 126 mm ** K celkové dokonalosti chybí opravdu jen málo

Jan Pánek
Vlajková loďRecenze
Základem obrany je rozpoznat problém. Tohle jsou největší bezpečnostní hrozby s ukázkami z praxe

Základem obrany je rozpoznat problém. Tohle jsou největší bezpečnostní hrozby s ukázkami z praxe

Existují desítky různých hrozeb a útoků. Často se třeba útočí na konkrétní hardware, specifickou verzi softwaru nebo máte to „štěstí“ a jste prostě slavní. Najdou se ale i zcela obecné hrozby, které se mohou a často i týkají každého z nás.

Jakub Michlovský
Skvělý horor Alien Isolation v prosinci dorazí na mobily. Bez kompromisů

Skvělý horor Alien Isolation v prosinci dorazí na mobily. Bez kompromisů

Mobilní verze nabídne zcela kompletní zážitek, který známe z velkých platforem.

Michal Maliarov
Mobilní hryAlien Isolation
Lék proti depresi za stokorunu snižuje riziko těžkého průběhu i úmrtí na onemocnění covid-19

Lék proti depresi za stokorunu snižuje riziko těžkého průběhu i úmrtí na onemocnění covid-19

** Klinická studie zkoumala vliv antidepresiva fluvoxamin na covid-19 ** Počet úmrtí souvisejících s covidem-19 klesl zhruba o 90 % ** Potřeba intenzivní lékařské péče se snížila zhruba o 65 %

Karel Kilián
COVID-19LékyDepreseMedicína
Netflix: 25 nejoblíbenějších filmů a seriálů v listopadu 2021

Netflix: 25 nejoblíbenějších filmů a seriálů v listopadu 2021

Tyto filmy a seriály jsou teď na českém Netflixu nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o souhrnnou oblíbenost za poslední týdny, kterou zjišťuje web FlixPatrol.

Ondřej Králík
Netflix
Nejvíc sexy holky ve filmech: 60 nejslavnějších erotických symbolů

Nejvíc sexy holky ve filmech: 60 nejslavnějších erotických symbolů

Krásné ženy jsou pro mnohé erotické a sex symboly. Vybrali jsme ty nejslavnější z několika desetiletí filmové a seriálové tvorby. Najdete zde nejen fotografie, ale také název díla, které herečku proslavilo.

Marek Čech
Filmy a seriály
Nejpirátěnější filmy: Co se teď nejvíc stahuje (aktualizace listopad 2021)

Nejpirátěnější filmy: Co se teď nejvíc stahuje (aktualizace listopad 2021)

Vzali jsme týdenní přehledy nejstahovanějších filmů, které se objevují na torrentech, a spojili je do jednoho žebříčku. Tohle jsou aktuálně filmy, o které je na světě největší zájem, které se nejvíc pirátí.

Ondřej Králík
Filmy a seriály