5
Fotogalerie

Moduly pro satelitní receivery a televizory (CAM) – pro začátečníky

Chtěje přijímat satelitní vysílání, vzal kartu a vložil ji do televizoru. Jaké bylo jeho překvapení, když zjistil, že štěrbina je moc velká a karta moc malá.

Velmi častým dotazem je, které moduly pro příjem satelitní televize v rámci jejich interních DVB-S/S2 tunerů využít. Které jsou nejvíce kompatibilní, bezproblémové. K dalším hojně se vyskytujícím dotazům přináleží, jak vlastně kartu do modulu vložit a následně správně modul zasunout do zdířky v televizoru. Na vaše otázky se pokusíme co nejsrozumitelněji odpovědět v následujících řádcích.

Typy satelitního vysílání a druhy čteček (dekodérů)

Satelitní vysílání bylo, je a bude u velké části stanic kódováno, přičemž rozlišujeme stanice FTA (Free To Air - nekódované), FTV (Free To View), tudíž zakódované, avšak s nutností zakoupit a zaplatit poplatek za vydání karty. Posledním typem jsou plně placené, kdy si divák musí hradit pravidelný poplatek v různých časových cyklech (měsíčně/čtvrtletně/ročně). Dekódování bývá povětšinou dosaženo prostřednictvím karty (někdo by napsal Smart karty).

Kartu obsluha vkládá buď přímo do satelitního přijímače s integrovanou čtečkou - dekodérem (zde rozlišujeme tzv. licencované a UNI čtečky). Další varianta (typicky u televizních přijímačů, ale taktéž u mnoha externích satelitních boxů) obsahuje prostředníka v podobě CAM – tedy CA modulu (Conditional Access). Uživatelstvo zasune dekódovací kartu nejdříve do modulu, následně modul, již s osazenou kartou, vkládá do přijímače.

Pokračování 2 / 4

Výběr modulu, aneb jaký, který, čí

Na trhu existuje celá řada modulů. Vy musíte prvotně vybírat takový, jenž umí dekódovat systém, který využívá váš poskytovatel signálu. Pro českého satelitního diváka se nejčastěji jedná o systém IRDETO. Ten využívají někteří poskytovatelé v ČR - kupříkladu Skylink a freeSat (dříve UPC Direct). Neboť se jedná o nejčastější volbu našich čtenářů, v článku se věnujeme právě jí.

Dále pak se zajímejte o nejvyšší kompatibilitu modulu s přijímačem. Nejvíce problémů s případnou nekompatibilitou zaznamená obyčejný uživatel u televizorů s interním satelitním tunerem (DVB-S/S2).

Čtveřice modulů.JPG

Několik typů modulů. Tři pro kódování Irdeto, jeden pro starší CryptoWorks. Nalevo vidíte dva nejčastěji doporučované CI+ moduly SMIT a TechniSat.

Dotazem na lince podpory poskytovatele obdržíte informaci, které CAM byly testovány s příslušnou kartou a jsou případně certifikovány. Pro využití v konkrétním televizoru, ale již doporučení bude obecnější. Poskytovatel totiž nemá prostředky a možnosti na rozsáhlé testování všech dostupných televizorů na trhu se satelitní částí. Druhý telefonát míříte k technické podpoře televizoru. Někdy zjistíte, že se máte obrátit na poskytovatele, jindy vám – takříkajíc bez záruky – bude doporučeno „nějaké“ zařízení, které by mělo fungovat. Rád bych věděl, kolik výrobců televizorů si regulérně odzkouší fungování satelitních tunerů ve svých výrobcích pro příslušný trh a tam dostupné poskytovatele.

Jestliže vás zajímá, které moduly na linkách podpory (a nejen tam) jsou doporučovány, tak vězte, že pro kombinaci poskytovatele Skylink a televizory Philips, Sony a Samsung moduly CI+ SMIT Irdeto, pro televizory LG moduly Neotion a CI+ SMIT Irdeto a pro Panasonic moduly Technisat TechniCrypt IR CI+.

Z našich zkušeností při testování jednoznačně plyne, a v článcích podobné informace korektně předáváme, že část strojů bývá k modulům skutečně vybíravější. Některé jsou schopny, za určitých okolností, „přežvýkat“ ještě původní CI („neplusové“ verze), jiné odmítnou, lépe řečeno chybují – ač využijete doporučovaný. Nepříjemný stav s vyšší nekompatibilitou se váže také k čerstvosti firmwaru televizorů, který se časem výrobce snaží doladit.  

Pro primární odzkoušení doporučíme tzv. fialový typ CI+ SMIT Irdeto, anebo Technisat TechniCrypt IR CI+. Oba nesou navíc certifikaci Skylinku. Druhý jmenovaný, jestliže skutečně zakoupíte tuto novější verzi, by měl podporovat taktéž režim Dual Decrypt (podobně, jako výše zmíněný Neotion), kdy lze sledovat jeden kanál a druhý na stejném transpondéru nahrávat. Nutno dodat, ne každé zařízení bude ochotno s funkcí Dual Decrypt spolupracovat.

U výběru CAM bude vždy výhodnější, zakoupit jej tak, aby v případě nekompatibility bylo možno produkt vyměnit za jiný typ. Dobrý prodejce toto umožní.

Pokračování 3 / 4

Zapojení

Typickým nováčkovským dotazem při příjmu placené televize za pomoci modulu a karty bývá, jak kartu vložit do modulu a modul do přijímače. Vše nejlépe ukazují přiložené fotografie.

Obecně lze tvrdit, že karta se do modulu vkládá čipem nahoru a dopředu, přičemž modul máme potištěnou (většinou barevně vyvedenou) stranou nahoru.

SMIT_karta v modulu.JPG TechniSat_karta v modulu.JPG

Dva různé moduly, stejné vložení karty. Šipka naznačuje čip, který směřuje vzhůru k „obrázkové/barevné“ straně modulu.

Následně modul s kartou vkládáme do televizoru tak, že barevná strana modulu směřuje k nám. Pohled do štěrbiny na pomocné vodící drážky nám napoví. Modul zasouváme rovnou stranou vpřed, a to velmi opatrně. Na závěr jej s citem dotlačíme, aby se piny („nožky“) v CI slotu zasunuly do otvorů v modulu. Raději ještě před jeho zasunutím překontrolujeme „štěrbinu“, zda se v ní nenacházejí cizí částice (u nových zařízení dosti často kousky polystyrenu z obalu). Pročištění ideálně provedeme vyfouknutím stlačeným vzduchem.

Karty do čteček integrovaných přímo v přijímačích se nejčastěji zasouvají čipem dolů. CA modul potištěnou stranou směrem nahoru. Samozřejmě – rovnou částí vpřed, výřezem pro lepší uchopení karty při jejím vyjímaní k nám. Jestliže nechápete krkolomnost popisu, podívejte se na přiložené fotografie.

Modul v TV.JPG

Modul s kartou v televizním přijímači. Modul s viditelnou potištěnou/barevnou stranou směrem dozadu (shodně se zády televizoru) a v něm karta čipem stejným směrem - proti pozorovateli.

Pokračování 4 / 4

Slovníček

CA modul

Modul ve stylu PCMCIA karty. Využívá CI slot stroje pro odkódování programů určitých provozovatelů, kteřížto využívají jimi zvolený kódovací systém.

CA (Conditional Acces)

Kontrolovaný přístup pro sledování určitého programu, nebo kompletního multiplexu, který se provede dekódováním. Následné korektní sledování programů umožní dekódovací modul, mnohdy doplněný placenou čipovou kartou. Některé přijímače mají CA modul vestavěn, či jsou vybaveny formou PCIMCIA mechaniky tzv. CI slotem (Common Interface) pro jeho zasunutí.

CI slot

Common Interface - volný slot nutný k využití CA dekódovacího modulu. CI slot zprostředkuje po zasunutí příslušného CA modulu příjem programů v různých kódovacích systémech ( BetaCrypt, Conax, CryptoWorks, Irdeto, KeyFly, Nagravision, Seca/Mediaguard, Neotion SHL/Sky Crypt, TPS Crypt, Viaccess, XCrypt…)

Certifikovaná čtečka

Forma integrovaného modulu, do kterého se přímo vkládá karta. Certifikace zajišťuje posouzení korektního chodu přijímače s příslušnou kartou podmíněného přístupu určitého provozovatele. Jedná se tedy o formu, která by měla zabezpečit bezproblémový chod při příjmu placených kanálů určitého poskytovatele.

UNI čtečka

Forma integrovaného modulu, do kterého se přímo vkládá karta. Dekódování je zajištěno necertifikovaným, poskytovatelem neprověřeným způsobem, který za některých okolností, nemusí být při dekódování zcela spolehlivý. Dosti často se univerzální čtečky dají za pomoci softwaru přijímače přimět k dekódování různých systémů, různých poskytovatelů. Nejsou tedy určeny pro jeden kódovací systém.

Přístupová dekódovací karta (Smart Card)

Čipová karta standardní karetní velikosti (velikosti platební karty) pro zajištění přístupu (typicky) k placeným/kódovaným kanálům televizního a rádiového vysílání, popřípadě dalších služeb.

Modul a karta v satelitním receiveru.JPG

Satelitní přijímač Vantage umožňuje vložení dokonce dvou karet a dvou modulů zároveň. Obrázek ukazuje správné vložení karty čipem dolů (k desce stolu) a modulu (potištěnou barevnou/obrázkovou) stranou nahoru.

Speciál: Televizory

Nový televizor vybírejte pečlivě. Kolik do něj chcete investovat, na jaké ceně začínají kvalitní modely? Jaká bude nejvhodnější úhlopříčka, rozlišení a jaký typ zobrazovacího panelu? Určitě si přečtěte návod Jak dobře koupit televizor.

Doporučujeme také redakční výběry televizorů:

Určitě si přečtěte

Články odjinud