Panasonic: Plazma mýtů zbavená

30. ledna 2009
TWEET SDÍLET

Jaký má názor na údajnou vysokou spotřebu elektrické energie plazmových TV jejich největší výrobce, Panasonic? Týká se jejich plazem připravovaná směrnice EU?

Kolem plazmové technologie existuje celá řada mýtů, polopravd a omylů, s tím, že v nedávné době některá média zveřejnila nepřesnou informaci o možnosti zákazu plazmových televizorů v zemích EU z důvodu jejich vysoké energetické náročnosti. Tyto informace se nezakládají na pravdě a jejich využití bylo zkreslené a účelové.

Hlavním terčem několika článků reagujících na připravující se směrnici Evropské Unie, která se týká nového nastavení energetických tříd pro všechny typy televizorů, se stala energetická náročnost plazmových televizí.

„Minimální standardy efektivnosti budou muset splnit všichni výrobci všech zobrazovacích technologií, pokud budou chtít své televizory vyrábět, dovážet a prodávat na evropském trhu. Tato regulace by měla být vydána v druhé polovině roku 2009,“ říká oficiální prohlášení Evropské asociace ICT průmyslu. Plazmové a LCD televizory společnosti Panasonic však tyto standardy splňují již nyní.

Upozorněme nyní na některá fakta, která jsou v souvislosti s plazmami neoddiskutovatelná.

Obrazová kvalita

Panasonic je výrobcem jak špičkových televizorů využívajících plazmové obrazovky, tak LCD televizorů s panely IPS Alpha. V případě, že je zákazník limitován prostorem, nebo bude svůj televizor používat v silně osvětlených prostorech (např. kuchyně), je vhodné zvolit technologii LCD. Pokud je ovšem pro koncového uživatele prioritou co nejvyšší obrazový a zvukový zážitek, je přirozenou volbou plazmový televizor s velkou úhlopříčkou obrazovky (metr a více).

Výjimečnost obrazu plazmové televize lze nejen posoudit na vlastní oči, je prokazatelná i na základě mnoha měřitelných hodnot definujících kvalitu obrazu, jako jsou například kontrastní poměr, barevné rozlišení, barevná hloubka nebo rychlost odezvy obrazovky. Plazma se také mnohem lépe vyrovnává s průměrnou kvalitou běžného televizního vysílání a i nedostatečně kvalitní signál zobrazí šetrněji. Plazmová technologie ve všech těchto aspektech jasně překonává možnosti jiných současně komerčně dostupných zobrazovačů (LCD, klasické vakuové obrazovky).

Ukazatel energetické spotřeby produktů

Dalším faktem, který poškozuje obecné povědomí o plazmových televizorech, je ukazatel energetické spotřeby produktů. Ten je povinně uváděn na obalu a pro spotřebitele může sloužit jako pomocné vodítko. Ukazatel energetické spotřeby (příkonu) se vždy uvádí v maximálních hodnotách (špičková spotřeba energie). Zatímco v případě většiny LCD panelů je energetická spotřeba konstantní a tuto maximální uvedenou hodnotu produkt spotřebovává stále, plazmy mají energetickou spotřebu proměnlivou. Důvodem je princip tvorby obrazu. Samotný LCD panel nevydává žádné světlo, neboť to má na starosti podsvícení panelu. Naproti tomu u plazmy je každý jednotlivý bod obrazu samostatným zdrojem světla. Obecně tedy plazmové panely nakládají s energií efektivněji.

Aby bylo možné si udělat představu o reálné spotřebě elektrické energie plazmových televizorů Panasonic VIERA, byla oslovena nezávislá organizace IZM Fraunhofer (Institut Zuverlassigkeit und Mikrointegration) o test spotřeby nejprodávanějšího plazmového televizoru TH-42PX80 spolu s jinými podobnými televizory.

Test spotřeby probíhal na televizorech s úhlopříčkou 100-110 cm dle normy IEC 62087. Testovala se spotřeba s přednastavenými hodnotami výrobce a tzv. ideálním nastavením (výsledky testů - viz graf).

Klepněte pro větší obrázek

Nejzásadnější vliv na spotřebu energie televizoru má jas určité scény. Všechny televizorymají několik obrazových režimů, které používají různý jas. Záleží tedy na jejich nastavení. Obecně se dá říct, že spotřeba plazmy je vyšší, čím více jsou vysílané obrazy světlejší. Energeticky nejnáročnější je tedy například sledování zimních sportů a naopak, spotřeba plazmy je tím nižší, čím více jsou zobrazeny tmavší scény, jak tomu bývá u naprosté většiny filmů, seriálů a podobně. „Většina televizorů spotřebovává elektrickou energii také v závislosti na intenzitě světla v okolním prostředí.

Čím více je světla v místnosti při sledování televizoru, tím větší je spotřeba energie. Pro běžného diváka to však znamená, že při běžném sledování televizoru s klasickým programovým obsahem ve spoře osvětleném obývacím pokoji jeho plazma spotřebuje v průměru méně než 50% uvedené maximální hodnoty elektrické energie na rozdíl od LCD televizoru, který spotřebuje téměř neustále 100%“, říká Lukáš Holub, produktový manažer společnosti Panasonic za TV.

Klepněte pro větší obrázek 
Panasonic TH-42PX80EA

Panasonic hledá neustále cesty ke snížení spotřeby elektrické energie. Jednou z těch, které může snadno ovlivnit i sám uživatel je EKO režim, který je přítomný u drtivé většiny televizorů Panasonic VIERA. Při aktivaci tohoto režimu se zapne senzor hodnotící intenzitu světla v okolí a přizpůsobuje mu jas televizoru. Nejenže se tím sníží spotřeba elektrické energie až o 55%, ale zároveň se šetří divákovy oči. Samotné lidské oko snížení jasu nezaregistruje, a naopak bez ohledu na okolní podmínky ji vnímá stále stejně. Divák se tak nemusí bát zhoršení obrazové kvality.

Kolik stojí hodina sledování televize?

Elektrospotřebiče jsou až na třetím místě ve spotřebě energie v domácnosti. Z těch, které nejvíce zatěžují naši peněženku, můžeme jmenovat chladničku a mrazničku, dále mytí nádobí teplou vodou, ale i běžný stolní počítač, nebo obyčejné osvětlení domácnosti. Rádio a televizory se podílejí na domácí spotřebě elektřiny asi 9%. Finanční rozdíly způsobené vyšší anebo na druhé straně nižší spotřebou elektrické energie u televizorů nejsou natolik markantní, jak se mnozí ze spotřebitelů domnívají. Rozdíly několika desítek W/hod představují halířové hodnoty. Běžného diváka vyjde sledování jakéhokoliv typu televizoru (Plazma, LCD, vakuová televize) řádově na desítky haléřů za hodinu.

Například podle tarifu PRE D02d při testu dle normy IEC 62087 vykazuje plazmová televize TH-42PX80EA spotřebu odpovídající 43 haléřům včetně 19% DPH za hodinu. Aktivací Eko režimu klesne hodinová průměrná spotřeba televizoru Panasonic VIERA TH-42PX80EA na 19,5 haléřů včetně 19% DPH.

V ročním vyjádření tak zaplatíte při 5 hodinovém denním průměrném sledování televizních pořadů přibližně790 Kč. Za takovouto sumu se Vám dnes pravděpodobně nepodaří naplnit nádrž vašeho automobilu.

Mluvíme pouze o spotřebě energie, ale co ostatní parametry ovlivňující životní prostředí?

Náklady na spotřebu energie nejsou veškerými náklady, které ovlivňují životní prostředí. Je třeba se bavit také o výrobě produktů. Panasonic jako první na světě ze svých plazmových televizorů odstranil olovo a dokonce i prudce jedovatou rtuť. Ročně tak ušetří přírodu o více jak 350.000 kg olova. Samotná technologie výroby plazmových obrazovek je energeticky méně náročnější při nižší produkci odpadů a probíhá na jednom místě, čímž se usnadňuje zvyšování a kontrola ekologických standardů. Plazmové panely používané v Evropě jsou vyráběny v jedné z nejmodernějších továren s jednou z nejnižších produkcí CO2 a druhotného odpadu na světě. Společnost Panasonic si velmi dobře uvědomuje svou spoluzodpovědnost za stav životního prostředí a proto dlouhodobě přísně dodržuje veškeré standardy a sama vydala Prohlášení o péči o životní prostředí a zároveň přijala Zelený plán pro rok 2010, který stručně nastiňuje vizi společnosti ve vztahu k plnění konkrétních ekologických cílů v horizontu deseti let.

Záleží vám skutečně na spotřebě elektrické energie?

Spotřebu jednotlivých přístrojů můžeme sami ovlivnit způsobem, jakým s nimi zacházíme. Nečekané množství elektrické energie lze ušetřit, pokud neponecháme přístroje v pohotovostním režimu spánku tzv. Stand by, ale vypneme jej vytáhnutím šňůry ze zásuvky. Velká část domácích elektrospotřebičů jako televizory, videa, počítače, tiskárny atd. totiž odebírá proud, ačkoli když jsou vypnuty. Jedná se sice o několik wattů za hodinu, alev dlouhém časovém úseku při odběru 24hod/denně nejde o zanedbatelné částky. V případě, že televizor je zapnut pouze ve Stand-by režimu, elektroměr tento odběr ani nemusí zaznamenat, protože jde o hodnotu pod hranicí jeho citlivosti (cca 0,7 W). Hodnoty spotřeby všech televizorů Panasonic jsou nižší než nové požadavky EU.

Neustálý vývoj technologií

Společnost Panasonic se dlouhodobě snaží o ekologickou úsporu u všech typů spotřebičů. Od roku 2007 jsme nahradili ropné deriváty používané při výrobě reproduktorů nejrychleji rostoucí dřevinou světa, bambusem. Bambus má kromě nižší ekologické zátěže i lepší akustické vlastnosti. U televizorů například jako první výrobce na světě odstranil jedovaté materiály jako je rtuť nebo životní prostředí velice zatěžující olovo. To odráží celkový zájem společnosti Panasonic o ekologii a její dlouhodobé snažení o ekologicky šetrné produkty. Přičemž ze současných komerčních technologií (Plazma, LCD, CRT) je plazmová technologie nejmladší (první použití LCD v 70. letech minulého století v kalkulačkách a hodinách, první plazmová televize konec 90.let) a s největším potenciálem technologického a ekonomického rozvoje i pro budoucnost.

Panasonic nadále pokračuje ve vývoji energeticky efektivnějších televizorů a s tím souvisejících technologií, které budou kombinovat nejvyšší kvalitu spolu s energetickou úsporou. Jedním z výsledků tohoto vývoje televizorů je zcela nová technologie NeoPDP, kterou Panasonic představil na veletrhu CES 2009. Nová technologie NeoPDP přináší další radikální snížení spotřeby elektrické energie, která je zdaleka nejnižší ve srovnání se současnými modely televizorů při zachování stejné kvality obrazu.

Veškeré uvedené údaje se vztahují na televizory Panasonic. Srovnávání spotřeb televizorů bylo prováděno nezávislou organizací Institut Zuverlassigkeit und Mikrointegration při identickém nebo podobném nastavení a sledování stejného pořadu po stejně dlouhou dobu ve stejných projekčních podmínkách. Jako referenční film bylo použito DVD Harry Potter a Fénixův řád. Norma IEC 62087 specifikuje metody měření spotřebyvětšiny zařízení spotřební elektroniky. Na rozdíl od podmínek měření v normách pro bezpečnost jsou podmínky těchto měření shodné s podmínkami provozu těchto zařízení.

Poznámka redakce: veškeré infomace v tomto článku pochází z tiskové zprávy společnosti Panasonic

Témata článku: Panasonic

Určitě si přečtěte

25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

25 nejlepších filmových parodií, které můžete vidět. Víme, kde je najdete online

Filmové parodie jsou divácky velmi vděčné a mezi filmaři oblíbené. Tvůrci v nich mohou totiž zcela beztrestně vykrádat cizí díla a v jejich nápodobě popustit uzdu své fantazii. Vybrali jsme nejlepší zahraniční i české parodie.

29 Jaromír Puk, Marek Čech

Jaromír PukMarek Čech
Filmy, které musíte vidět
22 nejlepších erotických thrillerů. Poradíme, kde je najdete online

22 nejlepších erotických thrillerů. Poradíme, kde je najdete online

V žáru vášně, Osudová přitažlivost, Základní instinkt, Ďábelská svůdkyně, Nebezpečné hry, Dvojitý milenec. Exkurze do historie subžánru erotických thrillerů, v němž se napětí mísí se vzrušením.

4 Marek Čech

Marek Čech
Filmy on-lineFilmy
EISA: nejlepší televizory, projektor a multimediální přehrávač pro rok 2020/2021

EISA: nejlepší televizory, projektor a multimediální přehrávač pro rok 2020/2021

Přestože se letos všechny velké akce a veletrhy se spotřební elektronikou ruší, tak každoročního vyhlášení nejlepších produktů dle asociace EISA jsme se dočkali. Podívejte se, co EISA považuje za to nejlepší.

18 Jaromír Puk

Jaromír Puk
Televizory
40 největších ženských hereckých sex symbolů 90. let

40 největších ženských hereckých sex symbolů 90. let

Sharon Stone, Gina Gershon, Salma Hayek, Cameron Diaz, Demi Moore, Pamela Anderson, Kate Winslet, Jennifer Lopez, Elizabeth Hurley nebo Nicole Kidman a jejich odhalené scény ve filmech.

13 Marek Čech

Marek Čech
Filmy
Sony WH-1000XM4: nejlepší bezdrátová sluchátka s ANC jsou ještě lepší [test]

Sony WH-1000XM4: nejlepší bezdrátová sluchátka s ANC jsou ještě lepší [test]

Po představení sluchátek WH-1000XM4 padalo hodně dotazů, oč jsou nová sluchátka lepší, než stávající WH-1000XM3. Přece jen, třetí generace byl výborná. Musím však potvrdit, že čtvrtá je lepší - a to podstatně. Jestli stojí za příplatek? Domnívám se, že ano.

80 Jaromír Puk

Jaromír Puk
Bezdrátová sluchátka
10 tipů na levný televizor se skvělým poměrem cena/výkon

10 tipů na levný televizor se skvělým poměrem cena/výkon

Vybrali jsme nejzajímavější televizory s výborným poměrem cena/výkon. Od těch menších a velmi levných, po ty vybavenější a větší, které se však stále vyplatí.

76 Jaromír Puk

Jaromír Puk
Televizory