Předčítač: recenze filmu

27. dubna 2009
TWEET SDÍLET
V oceňovaném filmu se režisér Stephen Daldry na pozadí osudového příběhu milostného vzplanutí vyrovnává s ranami, jež přinesl proces denacifikace Německa.

Stejnojmenný román Bernharda Schlinka z roku 1995, jenž se okamžitě po vydání zařadil na seznam vyhledávaných bestsellerů, se pokusil přispět k hlubší reflexi jevu, označeného německou filozofkou Hannah Arendtovou termínem banalita zla. K pojmenování hrozivých skutečností, jež se v extrémních podmínkách každodenního opakování stávají rutinními, ji vyprovokovalo sledování procesu s vysoce postaveným pohlavárem nacistické říše Adolfem Eichmannem. Mužem, zodpovědným za organizování židovských transportů do koncentračních táborů a ghett.

Banalita zla

I Schlink (1944) se na pozadí částečně autobiografického příběhu osudového milostného prolnutí příslušníků dvou generací pokouší poznat a pochopit nacistickou minulost své země a vyrovnat se s činy, jež měly povahu aktivní podpory či tichého přitakání vládnoucímu represivního režimu. Vyvolává přitom otázky, jež mohou dobře rezonovat i s naší nedávnou zkušeností s totalitním režimem.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Michael Berg (David Kross) se jednoho deštivého dne roku 1958 díky nevolnosti z propukající spály seznamuje s mladou ženou, která mu poskytne pomoc. Po přestálé nemoci ji navštíví, aby jí poděkoval. Přeskočí mezi nimi jiskra, jež se změní ve vášnivé, byť nerovné milenecké pouto. Patnáctiletý, školou povinný chlapec v dotycích smyslné Hanny (Kate Winsletová) objevuje mnohem barvitější svět než ten, který mu dosud poskytovalo rodinné zázemí, prostředí třídních lavic a nevinného dovádění s vrstevnicemi na plovárně. Poznává svou mužnou tělesnost, zatímco osamělá průvodčí v tramvaji v jeho blízkosti hledá zapomnění. Jakoby neexistovalo nic než vytržené chvilky z přítomnosti, kdy se ona stává pozornou a vděčnou posluchačkou a on dychtivým učedníkem rozkoší, jež mu může nabídnout jen starší a dominantnější žena.

Stejně nečekaně jako Hanna do mladíkova života vstoupila, tak náhle a beze stopy mizí. O osm let později je z Michaela student práv a v rámci semináře přihlíží pod vedením svého vyučujícího (Bruno Ganz) procesu s válečnými zločinci. Jeho roztěkaný pohled po místnosti se náhle zarazí. Vlasy stočené do drdolu, obnažená šíje, povědomý hlas, není to sen?

Filmy na DVD
/Blu-ray si můžete zakoupit na
www.Filmopolis.cz

Právě v soudní síni se na lavici obžalovaných potkává s objektem své touhy znovu. S úžasem zjišťuje, že okouzlující žena má i druhou, méně vábnou tvář pragmatické vykonavatelky rozkazů, odpovědné za stovky zmařených životů. Neposkvrněná vzpomínka na iniciační zážitek, jež je tajným erotickým snem většiny teenagerů, se rozplývá. Rozčarování je bolestné, ale zároveň i očistné. Přehnaná vážnost i nevyzpytatelná náladovost v projevech jejího chování najednou získávají zcela jiné kontury skrze pochopení jejího tajemství.

Možnost volby

Michael zpětně dohledává význam předčítání z děl klasické literatury od Homéra po Čechova, jež po něm Hanna vyžadovala jako součást milostné předehry i pohnutky, vedoucí ji u soudu k tomu, že na sebe vzala veškerou vinu za spáchané zločiny. Poznává, že hanba jeho milenky nemá kořeny v reflexi skutků, kvůli nimž je souzena, ale někde mnohem hlouběji v nejniternějším soukromí. V prostoru vymezeném její nedostatečností, kdy se jako nevzdělaná dělnice stala dozorkyní na pochodech smrti ne snad z přesvědčení, ale protože hledala práci, která by jí dodala na pocitu důležitosti.

V odpovědi na otázku soudce, proč se stala přisluhovačkou zrůdné moci, odhaluje Hanna Schmitzová stádní konformitu uvažování všech těch lidí, pro které je pohodlnější a bezpečnější identifikovat se s vládnoucí silou, byť sebezavrženíhodnější, než přemýšlet o možnostech jiné volby. Ochota jít s davem a neklást si žádné otázky, spolu s neschopností interpretace toho, co se kolem mě děje, právě to jsou vlastnosti, které konvenují všem nedemokratickým režimům při získávání oveček do svých řad. Systémem výhod a závazků z nich pak činí poslušné převodové páky pro svědomité plnění svých nařízení.

Je ale možno posuzovat na miskách vah, určujících vinu, stejnou měrou přisluhovače vražedné mašinérie jako zosnující katy? A neměli by v prvních řadách na lavicích souzených sedět právě oni?

Otázka viny

Předčítač klade množství otázek, s nimiž byli konfrontováni představitelé generace poválečného Německa, snažící se zoufale najít vysvětlení (když ospravedlnění není možné) pro události, jimiž zatížili historickou paměť jejich národa příslušníci předchozí rodičovské generace.

Ve vášnivém, svárlivém i paralyzujícím vztahu dvou lidí, jež od sebe dělí dvacet let zkušeností a prožitků, se tak neprotínají jen osudy zralé ženy a mladíka, lačného zasvěcení do tajů milostného opojení, ale i dva odlišné pohledy na přijmutí zodpovědnosti za minulost. Jeden, zatížený pocitem viny, kterou si nechce připustit a druhý, který to tomu předešlému neustále připomíná a neumí mu to odpustit.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Z této perspektivy můžeme postavu Hanny rovněž vnímat jako metaforizovanou projekci hříchů, s nimiž se muselo Německo poprat při procesu denacifikace. Téma zločinů proti lidskosti, jichž se dopustila Třetí říše, je ale ve filmu přítomno pouze podprahově. Vzadu, nehmotně, jako kostlivec ve skříni, který může kdykoliv vypadnout.

Hanna se pro Michaela stává symbolickým nepoddajným plátnem, s nímž jako malíř svádí zápas o svou duši. Láska a celoživotní cit se sváří s bolestí z poznaného, snahu pochopit a odpustit nahlodává vědomí skutků, kterých byla účastna.

V dospělosti se z Michaela (Ralph Fiennes) stává uzavřený, citově odtažitý muž, neschopný projevovat lásku. Jeho mysl vězí až příliš ve vzpomínkách na minulost, které mu uzavírají vrátka ke spokojené přítomnosti. Hanna do jeho života zasáhla více než si byl zprvu ochoten připustit a odhalení její minulosti jej hluboce poznamenalo. Přesto cítí, že intenzitě prožitků s ní už se nic nevyrovná a že je třeba splatit jí dluh. Ve vězení jí podává pomocnou ruku, prolamující bludný kruh jejího prokletí a izolující samoty. Očistné gesto má ale příznivý dopad i na něj. Po letech odcizení se snaží napravit vztah s dospívající dcerou.

Nouzový východ k odpuštění

Britský režisér Stephen Daldry (Billy Elliot, Hodiny) přistoupil k Schlinkově předloze velmi pietně. Již při adaptaci Cunninghamových Hodin osvědčil cit pro komorně sevřené příběhy a práci s literárními postavami. V Předčítači zachovává retrospektivní strukturu vyprávění, známou z knižní verze a v hladce se prolínajících časových rovinách před námi rozprostírá tíživý souboj hlavního hrdiny s vlastí pamětí.

V první, takřka polovině vyprávění, kdy sledujeme průběh milostného vzplanutí, se nebojí užití nahoty, ale inscenuje ji velmi křehce a decentně. Kamera lyricky bloumá po křivkách těla ústřední představitelky, která již v dramatech Jako dým nebo Jako malé děti prokázala ochotu odhodit stud, když to role vyžaduje.

Kate Winsletová jako nacistická bachařka Hanna po Nouzovém východu opět dává na vědomí, že z ní roste všestranná herečka formátu Meryl Streepové. Zisk dvou Zlatých glóbů a Oscara za minulý rok to jen stvrzuje. Ve chvíli přijmutí trestu působí křehce ve svém ponížení, až se nám vkrádá na mysl otázka, jak dalece se autoři budou pouštět v objektivizujícím pohledu na minulost. Zda snaha pochopit motivaci koleček vyhlazovacího stroje na zabíjení nepřehlušuje úctu k obětem a jejím pozůstalým a nerelativizuje skutky, jež si zaslouží jednoznačné odsouzení.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Hanna je ale figura velmi plastická a anglická herečka ji vybavuje směsicí odzbrojující naivity i bezcitné tvrdosti, odhodlanosti i hrdosti. Zásluhou práce maskérů navíc působí uvěřitelně ve všech životních etapách napříč takřka čtyřmi desítkami let. David Kross je jí důstojným partnerem a jako mladý Michael zastiňuje svého věhlasnějšího kolegu, jenž vinou scénáře dostal méně prostoru pro rozvinutí své postavy v pokročilejším věku.

Atmosféra erotického jiskření působí velmi přirozeně a dává odpověď na otázku, odkud se vzala Bergova celoživotní fascinace jednou ženou. Méně už si scénárista a dramatik David Hare poradil se závěrečnou třetinou vyprávění, kdy se Hanna ocitá ve vězení.Oproti románu zploštil sebereflexi filmové hrdinky prostřednictvím literatury a zaměřil se více na morálně-etický dopad procesu s nacistickými dozorkyněmi do svědomí právníka Michaela. Ten tehdy, snad ze studu, kým se ukázala být jeho milenka, snad z respektu k její volbě přijmout trest, zatajil skutečnost, která by jí mohla pomoci od doživotního žaláře. Nyní hledá porozumění pro své jednání, stejně jako valná většina německá národa, zasažená nacistickým snem o ovládnutí světa.

Téma holocaustu a kolektivní odpovědnosti za jeho připuštění se tak v Předčítači proměňuje v mnohem širší meditativní úvahu o zmrzačených duších, hledajících vykoupení za své dávné morálně nejednoznačné rozhodnutí.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Předčítač

  • Žánr: drama
  • www.thereader-movie.com/
  • Původní název: The Reader
  • USA/Německo 2008
  • Scénář: David Hare (podle knihy Bernharda Schlinka)
  • Režie: Stephen Daldry
  • Hrají: Kate Winsletová, Ralph Fiennes, David Kross, Lena Olinová, Bruno Ganz
  • Distribuce: Palace Pictures
  • Distribuční premiéra v ČR: 23. 4.2009

AVmania.cz hodnotí
filmKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek8/10

Témata článku: Filmy a seriály, Recenze filmů, Recenze

Nejlepší filmy o cestování časem, které byste měli vidět. Víme, kde je najdete on-line

Nejlepší filmy o cestování časem, které byste měli vidět. Víme, kde je najdete on-line

Kdo by nechtěl vrátit čas a něco změnit? Vybrali jsme nejlepší komedie, sci-fi, vážnější i zamilované filmy, které mají společné téma cestování v čase.

Jaromír Puk
Filmy, které musíte vidět
Vybrali jsme 18 nejlepších bezdrátových reproduktorů. Pod vánoční stromek, na párty i na zahradu

Vybrali jsme 18 nejlepších bezdrátových reproduktorů. Pod vánoční stromek, na párty i na zahradu

Vybrali jsme ty nejzajímavější bezdrátové reproduktory. Od malých do kapsy až po větší do domácnosti, které nabízejí výborný poměr cena/výkon.

Jaromír Puk
Bluetooth reproduktor
Recenze televizoru TCL 65C835. Špičkový 4K HDR TV s miniLED podsvícením, takříkajíc pro každého

Recenze televizoru TCL 65C835. Špičkový 4K HDR TV s miniLED podsvícením, takříkajíc pro každého

Před zhruba rokem jsem měl v testu staršího bratra TCL 65C825. Vyčetl jsem mu pár chyb. Televizor mě přesto hodně oslovil. Dnes přichází nástupce. Dokáže porazit svého staršího sourozence?

Alexandr Bray
Google TVminiLEDTCLRecenzeTest4K TVLCD a LEDTestyTelevizory
19 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, kde je najdete online

19 nejlepších válečných filmů, kterým můžete věřit. Víme, kde je najdete online

Vybrali jsme 15 jedinečných filmů, které se věnují válkám ve 20. století. Vybrané snímky mají společné to, že válku neoslavují nebo nevzývají. Naopak kriticky a bolestně obnažují její zrůdnost a nesmyslnost. Jsou to válečné filmy, kterým můžete věřit.

Marek ČechVojtěch Malý
Filmy, které musíte vidět
Recenze televizoru TCL 65C935. Překrásný křižník s prostorovým burácením

Recenze televizoru TCL 65C935. Překrásný křižník s prostorovým burácením

Když jsem dopisoval článek o nižším modelu C835, vyřkl jsem myšlenku, že budu s napětím čekat na modely roku příštího, roku 2023. Proč? Abych zjistil, zda TCL byla schopna udržet mimořádnou kvalitu. Ale proč čekat tak dlouho?

Alexandr Bray
Google TVTCLRecenzeTestAndroid TVLCD a LEDTestyTelevizory
Nejlepší filmy na Netflixu v roce 2021. Všechny mají český dabing nebo titulky

Nejlepší filmy na Netflixu v roce 2021. Všechny mají český dabing nebo titulky

Tyto filmy byly v roce 2021 na českém Netflixu nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

Ondřej Králík
Netflix
23 nejlepších bezdrátových Bluetooth sluchátek. Od nejlevnějších za pár stovek až k Apple AirPods Max

23 nejlepších bezdrátových Bluetooth sluchátek. Od nejlevnějších za pár stovek až k Apple AirPods Max

Vybrali jsme nejlepší bezdrátová sluchátka. Pro běžné použití, pro sport, pro komfortní poslech a také modely s aktivním potlačením hluku.

Jaromír Puk
Bezdrátová sluchátka
25 nejlepších hororů všech dob. Víme, kde je najdete on-line

25 nejlepších hororů všech dob. Víme, kde je najdete on-line

Průlet filmovým děsem od dvacátých let minulého století do současnosti. Nejstrašidelnější horory, které prověřil čas, i tituly, které se snaží tento žánr se všemi jeho odnožemi posouvat dál.

Marek Čech
Filmy on-line