Stahování filmů a hudby: legální či nelegální?

22. března 2012
TWEET SDÍLET
Chcete si pustit dobrý film? Patrně si už vše potřebné umíte obstarat na internetu zdarma – však je to legální, ne? Ne tak docela.

Problematika ochrany autorských práv v prostředí internetu se komplikuje zejména zásadním střetem legitimních, avšak protichůdných požadavků. Je pochopitelné, že někteří autoři, vydavatelé a správci práv chtějí chránit své ekonomické zájmy a jen obtížně se smiřují s aktuální situací, která dlouhodobě nepřeje „starým“, ale pro tyto skupiny výhodným obchodním modelům. Stejně tak lze ale akceptovat argumenty z opačné strany, která odmítá panickou ochranu autorských děl a snaží se prosadit jejich svobodné šíření.

Zůstává pravdou, že v tomto sporu uspokojivě nefunguje faktor, který by nabízel jednoznačné odpovědi, a totiž právo. Interpretace mnohdy nejednoznačných ustanovení přejí tomu, kdo výklad podává – což jsou mnohdy ti, kterým ani taková činnost nepřísluší.

 

"Stahování se toleruje, nebo je rovnou legální, snaha je bránit šíření"

 

Nicméně přilétají první vlaštovky, které slibují živější a snad i objektivnější dialog na relevantní úrovni. Švýcarská vláda se na začátku prosince loňského roku vyslovila po ročním zkoumání v tom smyslu, že stahování hudby a filmů je legální a nepoškozuje průmysl tak, jak velké společnosti tvrdí, a že je na místě, aby se trh přizpůsobil a přestal situaci řešit represemi. Tím současně kritizuje rozličná antipirátská opatření, jako např. francouzský zákon HADOPI. V podobném duchu zdůvodnil nizozemský parlament na sklonku loňského roku odmítnutí návrhu, který by stahování hudby a filmů postavil mimo zákon. Podobně jako švýcarská vláda by spíše uvítal, aby se zábavní průmysl soustředil na nabízení alternativních distribučních kanálů.

Klepněte pro větší obrázek

Tyto snahy naopak nekorespondují s postojem Evropské unie, která zvolna činí kroky ke schválení nechvalně proslulé dohody ACTA. Ke cti EU nutno přičíst, že již dříve odmítla schválení této úmluvy v režimu obchodní dohody, což znamená, že smlouvu musí kromě Rady EU (a Evropského parlamentu) ratifikovat každý členský stát. Rada nicméně přijetí dohody již odsouhlasila, a to v polovině prosince 2011. Co bude s ACTA dál, velmi přehledně zpracoval Kuba Čížek.

Veselé stahování? Ne tak docela

U nás je situace ještě trochu jiná: oficiální postoj zákonodárců k této problematice je jen těžko čitelný, a tak se svojí často nevyváženou interpretací rády přispěchají různé organizace typu OSA a další. Soudy sice obvykle v případných sporech zastávají rozumné názory a i ministerstvo příležitostně nabídne střízlivé stanovisko, jako aktuálně v případě požadavku Intergramu, aby mu firmy platily poplatky za autorádia ve firemních vozech, s čímž se Ministerstvo kultury neztotožnilo.

Na druhou stranu ani uživatelé by neměli slepě následovat oblíbenou mantru „stahování je zadarmo“. Zaprvé software legálně stahovat zásadně nejde, zadruhé ani u hudby a filmů to není černobíle. Uživatelé mají obvykle v malíku § 30 autorského zákona (AutZ), takže vychází z toho, že stáhnout něco pro svoji osobní potřebu a nijak to nesdílet je v pohodě, a to bez ohledu na zdroj stahování. V principu je to pravda, nicméně ne celá.

Klepněte pro větší obrázek 

Je potřeba mít na paměti ještě obecné ustanovení § 29 AutZ, kde se nachází tzv. bernský třístupňový test. Jde o ustanovení odrážející čl. 9, odst. 2 revidované Bernské úmluvy o ochraně literárních a uměleckých děl (RBÚ), které dovoluje omezení a výjimky z autorskoprávní ochrany, jako např. právě volné užití díla, pouze při současném (kumulativním) splnění třech podmínek. Výjimky a omezení lze uplatnit jen ve zvláštních případech stanovených autorským zákonem (1), pokud takové užití díla není v rozporu s běžným užitím díla (2) a konečně jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora (3).

Při stahování je první podmínka splněna souladem s § 30, což je právě onen zvláštní případ stanovený zákonem. Komplikovanější je to s druhou podmínkou, která je dle mého názoru formulována v AutZ poněkud nešťastně, na rozdíl od o něco lepší formulace z RBÚ: „pokud takové rozmnožení nenarušuje normální využívání díla“. . Zda tomu tak je, musí prokázat žalobce, obvykle tedy vlastník autorských práv. A v případě rozmnoženin pro osobní potřebu, které zpravidla vstupují do hospodářské soutěže s komerčně distribuovanými rozmnoženinami, je otázka, zda dochází ke ztrátě významných výnosů autora, obvykle dosti sporná.

V souladu s vyjádřením panelu Světové obchodní organizace je nutno tento stupeň chápat tak, že se týká pouze těch výjimek a omezení výlučných práv autorů, které z dispozice autora vyjímají způsoby užití díla vstupující do hospodářské soutěže s formami užití nevyňatými takovým způsobem, že to vede ke ztrátě významných výnosů na straně autora.

Třetí podmínka zřejmě vychází z předpokladu, že omezení autorského práva může být ve veřejném zájmu, nicméně nesmí způsobit „neospravedlnitelnou újmu oprávněným zájmům autora“. Jde patrně o nejspornější bod: jen stěží lze jednoznačně říct, zda je v zájmu např. hudební kapely, aby sice přišla o zisk, když si stáhnete její cédéčko, ale na druhou stranu prodala o jeden lístek na koncert víc, protože se tam díky poslechu oné stažené desky rozhodnete podívat.

Jde to přes hranice?

Nadto § 29 AutZ obsahuje ještě jednu podmínku, volná užití a zákonné licence se totiž zásadně vztahují jen na dílo zveřejněné. Dílo je dle AutZ zveřejněno prvním oprávněným veřejným přednesením, provedením, předvedením, vystavením, vydáním (zahájením oprávněného veřejného rozšiřování rozmnoženin) či jiným zpřístupněním veřejnosti. Háček je v tom, jestli ke zveřejnění musí dojít na území České republiky, nebo stačí zveřejnění kdekoli ve světě.

Klepněte pro větší obrázek 

Interpretace není jednoznačná, nicméně je dost argumentů, které se kloní k nutnosti zveřejnění v ČR. Vychází to z teritoriálního principu autorskoprávní ochrany, ale také ze skutečnosti, že volné užití díla zveřejněného jinde ve světě, ale ne v ČR, neprojde bernským třístupňovým testem. Jen stěží je totiž v zájmu autora, aby bylo jeho dílo na určitém území volně k dispozici ještě před oficiálním zveřejněním.

Tento výklad značně komplikuje oblíbené stahování zahraničních seriálů, které se u nás ještě nevysílají – na druhou stranu se hodí připomenout, že stahování není ani zdaleka primárním cílem autorskoprávní ochrany, ta spíše míří na sdílení a jiné nelegální šíření, jehož dopad je mnohem větší. A přes aktivity v podobě HADOPI nebo ACTA je stále trend takový, že stahování se přinejmenším toleruje, nebo je až zcela legalizováno, zatímco prostředky se hledají proti nelegálnímu šíření.

Autorskoprávní overkill

Ostatně autorskoprávní ochrana se postupem času zamotala do nebývalé míry, zvláště uvážíme-li, že ještě po většinu 19. století duševní vlastnictví v podstatě neexistovalo. Způsob ochrany nehmotných statků je nyní dost odlišný od ochrany věcí – k nim máte jasně vymezené vlastnické právo, čímž to víceméně končí.

Naproti tomu si představte třeba hudební CD. Autorské právo se týká jednotlivě autorů hudby, textu, obrázků a textů v bookletu, interpretů, zhotovitelů záznamu, překladatelů… Tato tzv. multiplicita autorskoprávní ochrany situaci znepřehledňuje a komplikuje. Jakoby ale ani tohle nestačilo, CD klidně může být nějakými technickými prostředky chráněno proti kopírování a podobnému nakládání.

Pořád nestačí? V pořádku, právo ještě navíc zakazuje obcházení této ochrany. Najednou máte jedinou věc, kterou chrání řada práv a navíc technické prostředky, jež jsou samy chráněny právem. Angličtina na to má krásné slovo: overkill.

 

"Budoucí podoba autorského práva bude chtít hodně ústupků a ohleduplnosti na obou stranách"

 

Zaslouží se v tomto kontextu zmínit i další komplikaci, jakou právo staví proti využívání rozličných výjimek a omezení autorskoprávní ochrany. Na tyto výjimky a omezení (např. vytvoření rozmnoženiny díla) neexistuje právní nárok, zákon je stanoví pouze jako postup, kterým nedochází k porušení práva. Autorovi tedy nic nebrání v tom, aby kopírování svých děl bránil třeba rozličnými technickými ochranami, jejichž obejití zákon zapovídá.

Je pochopitelně otázkou, jakým směrem se autorské právo bude ubírat dál, přičemž je nasnadě, že obě extrémní varianty nebudou vhodným řešením. Návrat ke starým pořádkům, jaký by chtěli velcí vydavatelé, je již nereálný a koneckonců by jen stěží byl k něčemu dobrý. Nicméně ani naprosté uvolnění v duchu myšlenek pirátů nepovažuji za správnou cestu – nelze po autorech chtít, aby všechno tvořili zadarmo, případně doufali, že jim zisk přinese merchandising kolem. Budoucnost bude chtít hodně ústupků a ohleduplnosti na obou stranách.


Článek byl převzat z časopisu Computer

Témata článku: Filmy a seriály, Hudba

Vybrali jsme 16 špičkových televizorů. Na Vánoce ty nejlepší z nejlepších

Vybrali jsme 16 špičkových televizorů. Na Vánoce ty nejlepší z nejlepších

I když ceny televizorů klesají a ani velké úhlopříčky už nejsou drahé, stále má smysl připlatit si za prémiové televizory. Vybrali jsme ty nejlepší, které vás překvapí kvalitním podáním obrazu i pokročilými funkcemi.

Jaromír Puk
Televizory
Nejlepší aplikace pro tento týden: Deník emocionální pohody, poznámky psané rukou a hubnutí s iPhonem

Nejlepší aplikace pro tento týden: Deník emocionální pohody, poznámky psané rukou a hubnutí s iPhonem

** V marketech najdete množství titulů, ale jak objevit ty kvalitní? ** Každý týden je vybírá Apple, ale řada z nich má i verzi pro Android. ** Výsledkem jsou kolekce těch nejlepších aplikací svého druhu.

Adam Kos
Nejlepší aplikace
Unikát, univerzál a výkonný dříč. Test tabletu a počítače Microsoft Surface Pro 9

Unikát, univerzál a výkonný dříč. Test tabletu a počítače Microsoft Surface Pro 9

Tablet Surface dotahuje Microsoft pomalu k dokonalosti. Jeho devátá generace využívající nejnovější procesory Intel Alder Lake je toho důkazem.

Antonín Trčálek
Surface ProTestyMicrosoft
Populární čipset střední třídy se dočkal nástupce. Ve specifikacích budete brzy vyhlížet Snapdragon 782G

Populární čipset střední třídy se dočkal nástupce. Ve specifikacích budete brzy vyhlížet Snapdragon 782G

** Androidy střední třídy vyhlížejí nový mainstreamový čipset ** Vychází z populárního Snapdragonu 778G ** Zůstává na 6 nanometrech a poradí si s 200Mpx fotoaparáty

Martin Chroust
6nmSnapdragonQualcomm
Nejlepší filmy na Netflixu v roce 2021. Všechny mají český dabing nebo titulky

Nejlepší filmy na Netflixu v roce 2021. Všechny mají český dabing nebo titulky

Tyto filmy byly v roce 2021 na českém Netflixu nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

Ondřej Králík
Netflix
Šedý trh s předplatným se vymyká kontrole. Spotify, Netflix nebo Disney+ můžete mít doslova za pár korun

Šedý trh s předplatným se vymyká kontrole. Spotify, Netflix nebo Disney+ můžete mít doslova za pár korun

** Sdílení účtů mezi kamarády je jen začátek ** Dnes letí nákupy předplatných v Indii nebo na Aliexpressu ** Superlevné „netflixy“ ale mohou nakonec spíš škodit

Lukáš Václavík
PředplatnéNetflixSpotify
Zaujala vás Hra o trůny (Game of Thrones)? Potom se vám budou líbit i tyto seriály

Zaujala vás Hra o trůny (Game of Thrones)? Potom se vám budou líbit i tyto seriály

Hra o trůny (Game of Thrones) je legendární seriál televize HBO. Od roku 2011 v osmi sezónách popisoval boj šlechtických rodů o vládu a moc. Hra o Trůny sice skončila, ale tady jsou další seriály podobného charakteru, které by se vám mohly líbit.

Ondřej Králík
Filmy, které musíte vidět
30 největších sex symbolů šedesátých let. To byl panečku styl!

30 největších sex symbolů šedesátých let. To byl panečku styl!

Éra sexuálního uvolnění 60. let se projevila i ve filmu a stvořila takové sex symboly, jako jsou Raquel Welch, Claudia Cardinale nebo Catherine Deneuve. První Češka se svlékla pro Playboy. Znáte její jméno?

Marek Čech
Filmy a seriály
40 ženských sex symbolů 21. století

40 ženských sex symbolů 21. století

Tyto filmy a jejich hvězdy, které se nestyděly, máme ještě v živé paměti. Oproti minulým dekádám se filmaři nebáli otevírat dosud tabuizovaná témata.

Marek Čech
Filmy a seriály
Nejničivější bomba v historii lidstva. Rusko zveřejnilo dokument o testu Car-bomby

Nejničivější bomba v historii lidstva. Rusko zveřejnilo dokument o testu Car-bomby

David Polesný
Sovětský svazAtomová bombaJaderný útokZbraně
Nokia 9210 Communicator. Před 22 lety hi-tech, dnes by se nám z tolika tlačítek zamotala hlava

Nokia 9210 Communicator. Před 22 lety hi-tech, dnes by se nám z tolika tlačítek zamotala hlava

** Přesně před 22 lety představila Nokia svůj legendární model 9210 ** Třetí generace komunikátorů přinesla mnohá vylepšení ** Jako první Nokia běžel na Symbianu (S80), uměl fungovat jako fax

Tomáš HolčíkFilip Kůžel
RetroLegendyVideo
22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

V žáru vášně, Osudová přitažlivost, Základní instinkt, Ďábelská svůdkyně, Nebezpečné hry, Dvojitý milenec. Exkurze do historie subžánru erotických thrillerů, v němž se napětí mísí se vzrušením.

Marek Čech
Filmy, které musíte vidět