Tiché doteky: systematická manipulace v sektářské rodině [recenze filmu]

9. října 2019
TWEET SDÍLET
Eliška Křenková v debutu Michala Hogenauera, který se zabývá tématem manipulace a morálních hodnot, jež jsou vlivem této manipulace podrobovány zkoušce.

Plusy

  • Rodí se nám tu tvůrce, který má představu, jak má vypadat současný evropský festivalový film.

Minusy

  • Hogenauerův debut se pere s otázkou motivovanosti postav a vyzněním celého příběhu.
6/10
Hodnocení

V hlavní soutěži letošního karlovarského festivalu sice Česká republika svého zástupce neměla, ale v druhé soutěžní sekci Na východ od Západu už ano. Režisér Michal Hogenauer v ní představil svůj debut Tiché doteky, vzniklý v nizozemsko-lotyšské koprodukci.

Chladné, odosobněné prostředí

Pětatřicetiletý Michal Hogenauer patří k nejslibnějším autorům nastupující režisérské generace. Jeho absolventský snímek Tambylles (2012) byl uveden v sekci studentských filmů Cinéfondation na MFF v Cannes. A ambice, minimálně evropské, neskrývá i jeho celovečerní debut, který natočil převážně v angličtině, s holandskými herci, mezinárodním štábem a v lotyšských kulisách.

Michal Hogenauer přiznává, že kvůli tématu vyprávění a jeho univerzální sdělnosti usiloval o určitou nejasnost v otázce toho, v jaké zemi a v jakém městě se filmový příběh odehrává. Může to být kterékoliv evropské. Lotyšská Riga, co do výběru lokací, nabídla filmařům rušné městské ulice, honosné vilové čtvrti, ale zároveň i typickou stísněnou skandinávskou atmosféru.

Tu exponuje holandský kameraman Gregg Telussa do pečlivě komponovaných obrazů prostředí, jež hlavní hrdinku obklopuje. Venku vládne většinou sychravé, deštivé počasí, dům, v němž pracuje jako au-pair, vykazuje všechny znaky designově dokonalých, minimalisticky strohých, ale studených obydlí bohatých vrstev obyvatelstva.

Tlumenými barevnými odstíny, pozorovatelskou statickou kamerou s dlouhými záběry a opakujícími se motivy rodinných rituálů se striktními pravidly nebo činnostmi, které au-pair v domě vykonává, všemi těmito formální prostředky režisér charakterizuje prostředí, do něhož mladá dívka přichází a jež na ni působí strnule a odosobněně.

Rámcující policejní výslech

Za tou chladnou a sterilní dokonalostí domácnosti rodiny, v níž se ocitla, se ale skrývá něco znepokojivého. Povahu toho, co by to mohlo být, tušíme, ale plně nám to odhalí až závěrečné titulky. Atmosféru napětí, čeho se to dívka stala součástí, dotváří ambientní hudební podkres Filipa Míška z kapely Khoiba.

Spoluscenáristé Michal Hogenauer a Jakub Felcman (Příliš mladá noc) nám ale záměrně neříkají všechny informace. Nebo je dlouho zadržují. V konstrukci vyprávění jsou výpustky, zámlky a skoky vpřed v čase, které nás nutí k aktivní participaci na ději a přemýšlení o tom, jaké jsou motivace jednotlivých aktérů příběhu.

Jistou nápovědu poskytuje rámování příběhu výslechem na policejní stanici, kde mladá dívka za asistence tlumočnice vypovídá o výchovných metodách, kterých byla v rodině svědkem a na nichž se i sama podílela. Toto rámování nás připravuje na blíže neurčený dramatický moment nebo bod zlomu.

Seznam striktních pravidel a úkolů

Ona mladá dívka se jmenuje Michaela (Eliška Křenkovová) a přijíždí do ciziny pracovat jako au-pair pro rodinu z vyšší společenské vrstvy. Má se starat nejen o jejich luxusní dům se zahradou ve vilové čtvrti na předměstí, ale především o jejich desetiletého syna Sebastiana (Jacob Jutte). Již první setkání s rodinou však naznačí, že od ní bude očekáváno mnohem více.

Otec (Roeland Fernhout) jí hned na začátku přiměje k tomu, aby podepsala seznam striktních pravidel a úkolů, týkajících se chodu domácnosti a výchovy syna. Tyto pravidla jsou jí přitom prezentovány tak, že je má vnímat pro dobro své, aby do rodiny zapadla, i všech zúčastněných.

Mezi tyto pravidla patří dochvilnost, čistota, dodržování harmonogramu a to včetně toho synova. Rodina přece není demokracie, jak říká otec. Jeho žena (Monic Hendrickx) dává dívce nové jméno Mia. Ta pravidla připomínají na minutu přesný rozpis, určující, kdy se bude snídat, odcházet do školy, přicházet z ní i večeřet. A nejen to, je v nich i to, jak mají být sladěné předměty v domě, kde se mají nacházet a podobně.

Postupné podvolení

Rodiče na jejich plnění přísně lpějí a dávají dívce najevo, že pokud se jich nebude držet, její pobyt v rodině a na této pracovní pozici brzy skončí. Michaela nechce absolvovat předčasnou, potupnou cestu domů, protože by tím před svou rodinou přiznala, že selhala. Takto to vnímá. A nechce přijít ani o nově navázaný vztah se zakřiknutým a odtažitým Sebastianem, k němuž si obtížně hledala vztah a jenž k ní přilnul.

Postupně se tak začne podvolovat tomu, co zezačátku odmítala. Rodiče, ač tvrdí, jak jim na Sebastianovi záleží, se k němu chovají velmi chladně a odcizeně. Součástí jejich výchovy jsou i tělesné tresty, jež mají chlapce zocelit. Po nich přichází jeho poděkování. Rodiče se domnívají, že bezvýhradná poslušnost je jednou z podmínek jeho budoucího uplatnění.

Michaela si časem začne všímat, že tento způsob výchovy a dodržování pravidel pronikl i do okolních rodin a domácností, které se společně nejen scházejí, ale provozují i společnou kavárnu a školu. Aby dívka mohla zůstat na svém místě, musí je akceptovat i ona.

Režisér ve vyprávění pracuje s dvěma spojitými tématy. Jedním je téma manipulace, tím druhým je otázka morálních hodnot, jež jsou vlivem manipulace podrobovány zkoušce. Michaela je vystavena systematickému tlaku, který není násilný, ale vedený způsobem, díky němuž se začne odcizovat sama sobě.

Ztrácí kontakt se svou rodnou zemí, se svým domovem, jazykem i jménem. A vytváří si novou identitu, novou náhradní rodinu, s níž by se v prostředí, v němž si nemá s kým promluvit, mohla identifikovat. Film sleduje její proměnu z empatické bytosti v tu submisivně vykonávající příkazy jejich zaměstnavatelů a nastiňuje jednotlivé fáze manipulační strategie, jíž se stala obětí.

Dvanáct kmenů

Že by šlo o sektu, ale nechce film dlouho vyjevit, i když se to nabízí. Třeba jsou to jen staromilští zastánci přísné výchovy, napadne vás. Až závěrečné titulky pak příběhu, který se po celou dobu snažil o postižení obecnějších metod manipulace a lámání páteře, dávají konkrétní ukotvení.

Distribuční společnost tu spojitost s realitou v tiskových materiálech k filmu sama prozradila, takže se nedopustím žádného spoileru, když prozradím, že Tiché doteky nejsou vykonstruované drama à la these, ale tvůrce k němu inspirovala kauza náboženské sekty Dvanáct kmenů, jejíž praktiky, spojené s týráním dětí, otřásly evropskou veřejností před šesti lety.

V září 2013 německá policie vnikla do dvou sídel komunity ve městech Klosterzimmern a Wörnitz a kvůli podezření z týrání dětí odvezla rodičům celkem čtyřicet jejich potomků. Sekta Dvanáct kmenů, vedená autoritativním Elbertem Eugenem Spriggsem, má své pobočky v USA, Kanadě, Francii, Velké Británii, Španělsku, Brazílii, Argentině a také v České republice, kam se přesunula právě z Německa.

Příběh se volně inspiruje a nepřímo vychází z učení náboženské sekty Dvanáct kmenů, která rekrutuje své nové členy použitím metod tzv. brainwashingu a lovebombingu. Dvanáct kmenů se živí ekologickým farmařením, provozem restaurací, kaváren či ubytovacích zařízení.

Své děti odmítají posílat do veřejných škol a vzdělávají je sami ve svých zařízeních. Děti jsou v této sektě vychovány skrze fyzické tresty pomocí bambusových rákosek za nepatřičné projevy emocí, představivost, za hraní her, za pláč, za jakékoliv neuposlechnutí. Jedním z cílů sekty je vychovat „biblických“ 144 000 chlapců, kteří připraví druhý příchod Kristův.

Inspirační zdroje

Většinu členů této sekty je možné považovat za moderní otroky. A tak je stylizovaným způsobem do podoby jakýchsi zdvořilých robotů, sloužících vyššímu cíli, režisér i vyobrazuje. Vykreslení sektářské komunity připomíná satiru Jordana Peela Uteč, přičemž jejímu duchu odpovídá i ono balancování na hranici vážného a směšného u některých scén. Otázka je, jak moc je tato směšnost záměrná nebo spíš nechtěná.

Těch inspiračních zdrojů ale uvidíme ve filmu víc. Režisér je velkým obdivovatelem Michaela Hanekeho (Bílá stuha, Láska), jehož stylu se přibližuje v konstrukci prostoru, vedení herců i pomalé pozorovatelské kameře. Napadne vás i nejslavnější tvůrce tzv. řecké divné vlny Yorgos Lanthimos (Zabití posvátného jelenaFavoritka), prestižní filmový časopis The Hollywood Reporter pak atmosféru snímku přirovnal k seriálu Příběh služebnice.

Haprující motivace postav

Podobně jako v dílech Michaela Hanekeho se i zde patologické chování rodí nenápadně. Michaelu sledujeme od příchodu do této rodiny s jejími pravidly a postupně vnímáme její proměnu v prostředí, které jí formuje a jemuž se přizpůsobuje. Důvod, proč tak činí, vězí v její snaze obstát v této rodině a dokázat sama sobě, rodičům i přátelům, že je samostatná. Neuvědomuje si ale, jak sama sebe přitom ztrácí.

Eliška Křenková (Rodinný filmVšechno bude) tuto proměnu díky svému minimalistickému herectví dobře zvládá, od počáteční nepoddajnosti přes manipulaci, jíž podléhá, až po uvědomění si, čeho se stala součástí, jež nám poskytuje rámcová linie s úředním výslechem.

Těch vodítek k tomu, abychom její proměnu plně pochopili, je ale ve filmu trochu málo a musíme si je hodně domýšlet. Režisér se vyjadřuje v náznacích a snaží se o obecnější výpověď na téma manipulace a morálních hodnot, které se ocitají v ohrožení v důsledku této manipulace. V závěru se ale obecného vyznění vzdává ve prospěch připomenutí konkrétní kauzy, která tento příběh inspirovala a jež zpětně dodává celému příběhu jasnější smysl.

Debut Michala Hogenauera se tak pere s otázkou motivovanosti postav a vyzněním celého příběhu, ale ukazuje zároveň, že se tu rodí tvůrce, který má představu, jak vypadá současný evropský festivalový film. A to jak z hlediska témat, s nimiž pracuje, tak z hlediska formy. Režisér se tomuto standardu snaží přiblížit a já jsem už teď zvědavý na jeho další filmy, v nichž se cit pro stylovou vizuální stránku více prolne s vypravěčskou zručností.

Tiché doteky

  • Žánr: drama
  • www.aerofilms.cz/tiche-doteky/
  • Česko / Nizozemsko / Lotyšsko, 2019
  • Scénář: Michal Hogenauer, Jakub Felcman
  • Režie: Michal Hogenauer
  • Hrají: Eliška Křenková, Jacob Jutte, Monic Hendrickx, Roeland Fernhout, Sigrid ten Napel, Elisa Beuger, Genio de Groot, Andris Keiss
  • Distribuce: Aerofilms
  • Distribuční premiéra v ČR: 03. 10. 2019

Témata článku: Filmy a seriály, Recenze filmů, Recenze, Trailer

Sex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

Sex manželských párů? Jen výjimečně. Ložnice ovládnou roboti s umělou inteligencí

** Sex manželských párů jen při zvláštních příležitostech. ** Ložnice ovládnou sexuální roboti s umělou inteligencí. ** I to je jeden ze závěrů Mezinárodní robotické konference.

Filip KůželJiří Liebreich
RobotiSexUmělá inteligence
Nejlepší filmy na Netflixu v roce 2021. Všechny mají český dabing nebo titulky

Nejlepší filmy na Netflixu v roce 2021. Všechny mají český dabing nebo titulky

Tyto filmy byly v roce 2021 na českém Netflixu nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

Ondřej Králík
Netflix
Rozborka nejnovějšího iPhonu odhalila dvě překvapení. Satelitní modul zabírá dost místa, selfie je stabilizovaná

Rozborka nejnovějšího iPhonu odhalila dvě překvapení. Satelitní modul zabírá dost místa, selfie je stabilizovaná

** iPhony 14 se dnes začaly prodávat, a už tu máme první rozborku ** Do šroubku byl rozebrán iPhone 14 Pro Max ** Útroby skrývají hned dvě překvapení

Martin Chroust
RozborkaiPhone
22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

V žáru vášně, Osudová přitažlivost, Základní instinkt, Ďábelská svůdkyně, Nebezpečné hry, Dvojitý milenec. Exkurze do historie subžánru erotických thrillerů, v němž se napětí mísí se vzrušením.

Marek Čech
Filmy, které musíte vidět
40 ženských sex symbolů 21. století

40 ženských sex symbolů 21. století

Tyto filmy a jejich hvězdy, které se nestyděly, máme ještě v živé paměti. Oproti minulým dekádám se filmaři nebáli otevírat dosud tabuizovaná témata.

Marek Čech
Filmy a seriály
Zaujala vás Hra o trůny (Game of Thrones)? Potom se vám budou líbit i tyto seriály

Zaujala vás Hra o trůny (Game of Thrones)? Potom se vám budou líbit i tyto seriály

Hra o trůny (Game of Thrones) je legendární seriál televize HBO. Od roku 2011 v osmi sezónách popisoval boj šlechtických rodů o vládu a moc. Hra o Trůny sice skončila, ale tady jsou další seriály podobného charakteru, které by se vám mohly líbit.

Ondřej Králík
Filmy, které musíte vidět
Nejničivější bomba v historii lidstva. Rusko zveřejnilo dokument o testu Car-bomby

Nejničivější bomba v historii lidstva. Rusko zveřejnilo dokument o testu Car-bomby

David Polesný
Sovětský svazAtomová bombaJaderný útokZbraně
Na tyhle barvy je radost se dívat. Recenze notebooku Acer Swift 3 OLED

Na tyhle barvy je radost se dívat. Recenze notebooku Acer Swift 3 OLED

** Acer také začíná využívat OLED displeje ** V nenápadném těle se schovává výkonný procesor ** Acer trochu vylepšil klávesnici

Tomáš HolčíkAntonín Trčálek
AcerTestyNotebooky
40 sex symbolů sedmdesátých let

40 sex symbolů sedmdesátých let

Tento výběr vás přesvědčí o tom, že 70. léta byla z hlediska nahoty ve filmu velmi otevřená. Kdo je podle vás erotickým symbolem desetiletí? Překoná někdo Ornellu Muti?

Marek Čech
Filmy a seriály
30 největších sex symbolů šedesátých let. To byl panečku styl!

30 největších sex symbolů šedesátých let. To byl panečku styl!

Éra sexuálního uvolnění 60. let se projevila i ve filmu a stvořila takové sex symboly, jako jsou Raquel Welch, Claudia Cardinale nebo Catherine Deneuve. První Češka se svlékla pro Playboy. Znáte její jméno?

Marek Čech
Filmy a seriály
Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

** Aplikace NewProfilePic se na Androidu stala hitem ** Můžete si v ní vytvořit profesionálně vypadající profilovky ** Pozor ale na agresivní cenovou politiku za Pro verzi

Martin Chroust
FotografieUmělá inteligenceMobilní aplikace
Playstation 5 dostává novou aktualizaci. Konečně přináší podporu pro rozlišení 1440p

Playstation 5 dostává novou aktualizaci. Konečně přináší podporu pro rozlišení 1440p

Velmi žádaný funkce pro konzoli PS5 je konečně tu.

Michal Maliarov
PlayStation 5Konzole