Zloba - Královna černé magie: recenze filmu

Zloba - Královna černé magie: recenze filmu

Oscarový trikař debutuje reinterpretací známé pohádky o Šípkové Růžence, která nám přibližuje, co předcházelo kletbě zlé sudičky. Tu bravurním způsobem ztvárňuje Angelina Jolie.

Klasickou pohádku o Šípkové Růžence zná asi každý. Ať už ze sbírek Charlese Perraulta, bratří Grimmů nebo z množství filmových zpracování tohoto příběhu.

Znalost animované disneyovky výhodou

Nejznámější filmové převedení je to pětapadesát let staré. A právě z animované muzikálové disneyovky z roku 1959 tvůrci nové disneyovské verze této pohádky také nejvíc vycházejí.

Pokud ji neznáte, je docela na místě seznámit se s jejím dějem, abyste lépe pochopili koncept, který scenáristka Linda Woolverton (Kráska a zvíře, Lví král, Burtonova Alenka v říši divů) zvolila k jejímu novému uchopení.

Jak již název Zloba - Královna černé magie, v originále Maleficent, napovídá, hlavní hrdinkou tentokrát nebude spanilá dívka, na níž byla v den jejího narození uvržena kletba, ale zlá vládkyně lesního království, která ji vyřkla.

Maleficent nebo počeštěně Zloba nebyla vždy tím, kým je dnes. Seznamujeme se s ní v době, kdy ještě jako mladá lesní víla věřila v dobro, čest a lásku. Zrada osoby, kterou milovala, ale zapříčinila, že na lidský svět zanevřela.

Pootočení perspektivy

Nápad s tím podívat se na známou předlohu z jiné perspektivy a její děj posunout před nebo za již všeobecně vžitý příběh není u Disneyů zcela nový. Naopak, stalo se v posledních letech tradicí, že právě takto se zde s notoricky známými látkami pracuje. Stačí si vzpomenout na Burtonovu Alenku v říši divů nebo Raimiho Mocného vládce Oz.

Dalšími faktory, jež ovlivňují podobu dnešních pohádek, je pronikání fantasy prvků do nich, v důsledku čehož působí mnohem temněji než dřív. Zapříčinil to úspěch Pána prstenů a Harryho Pottera a projevuje se to nejsilněji ve vizuální a výtvarné složce filmu. A samozřejmě též v celkovém vyznění.

Pozorujeme také sílící feminní nebo emancipační tón těchto vyprávění. Sněhurka a lovec může v této souvislosti posloužit jako dobrý příklad kombinace posledních dvou zmíněných přístupů.

Všechny vyjmenované koncepční prvky, tedy nová optika náhledu na známý příběh, jíž nabízí u Disneyů snad poprvé záporná postava, děj, odehrávající se před událostmi, jež tvoří jádro tradičního vyprávění a silné fantasy a emancipační zabarvení, najdeme právě ve Zlobě.

Na vkrádající se otázku, zda se takové pojetí nebije s klasickým pohádkovým vyprávěním, z něhož by mělo být patrné, kde leží dobro a kde zlo, se pokusím odpovědět v této recenzi.

Co předcházelo kletbě zlé sudičky

To, že se tvůrci rozhodli detailněji ukázat, co stálo za kletbou zlé sudičky a učinit z ní hlavní postavu příběhu, souvisí právě s posunem vyprávění k fantasy žánru ve vizuální složce a také s už takřka povinným příklonem všech komiksových adaptací a nyní i pohádek k nolanovskému psychologizujícímu pojetí postav.

Zatímco v klasické pohádce jsme kletbu zlé víly vnímali jako pomstu za to, že nebyla pozvána na křest Růženky, tady se dozvídáme víc o tom, co zapříčinilo její zahořknutím vůči lidem.

Režisér nám představuje dvě království, lidské a to lesní, plné nadpřirozených bytostí a tvorů. Chudý chlapec z toho lidského se zamiluje do mocné víly Zlobilky, kterou ale později v touze po moci a královském trůnu zradí. Neboť trůn a srdce urozené královské dcery může připadnout jen tomu, kdo už dospělou královnu lesní říše zbaví její moci v podobě křídel. Její milý proto využije jejich staré známosti a o tuto trofej ji připraví.

Stane se z něho král Stefan (Sharlto Copley) a otec jeho prvorozené dcery, princezny Aurory, tedy Růženky (Elle Fanning). Již Zloba (Angelina Jolie) prokleje, když jí vetkne do osudu, že se v den svých šestnáctých narozenin píchne od jehlice kolovratu do prstu a umře spánkem, podobným smrti. Z něho jí může vysvobodit jen polibek z čisté a bezpodmínečné lásky, o níž se domnívá, že neexistuje.

Překvapivý finální odklon

Pokud pasáž před narozením Růženky můžeme chápat jako snahu o koexistenci dvou příběhů v jednom universu, z nichž ten nový je laděn do fantasy žánru a ten původní zůstává víc v tom pohádkovém, tak radikální a od původní pohádky se vzdalující je především finále současné verze.

K oživení Růženky a tedy prolomení kletby Zloby dojde, ale jinak než bychom asi očekávali. Naznačím snad jen tolik, že to bude souviset s tím, že si zhrzená Zloba dívku, jejíž osud má v rukách, oblíbí. A protože není osobou jen zlou a démonickou, ale zůstává v ní mnoho dobrého z dřívějška, musí se to někdy projevit.

Vyprávět příběh z druhé strany, tedy té původně zlé, působí poměrně osvěžujícím dojmem. Velkou nebo spíš rozhodující zásluhu na tom, že nás právě tento zvolený koncept baví má představitelka hlavní role Angelina Jolie.

Angelina Jolie kraluje

Bez mučení přiznám, že mě Angelina jako herečka neoslovila tak jako jiné a i vůči její kráse jsem byl poměrně imunní. Ne že bych ji nevnímal, ale přišla mě taková moc prvosignální, jakoby pro muže bez fantazie.

Ve Zlobě mě jako herečka i žena-vamp přijde ale naprosto skvělá. Čtyřletá pauza od natočení průměrných kousků Salt a Cizinec jí prospěla a ona se této role zmocnila se všemi skrytými i na diváka přesně narafičenými nuancemi, jež skýtá.

Pokud vám její vzhled přišel v posledních letech až příliš vyzáblý, tak zde to proměnila v obrovskou přednost. Mimika v pohublém obličeji je velice výrazná a její zvýrazněné lícní kosti jsou tak ostré, že by mohly zabíjet.

Pohrdavý pohled, sladký hlas s jedem, ukrytým na jazyku, ironie. Ďábelskost její postavy probleskuje skrze její tvář, ale to není jediná poloha, kterou nabízí. Pestrost a zábavnost této figury tkví v tom, že umí být nejen děsivá, ale i dojemná, citlivá a v rozpacích. To, když se brání tomu, aby z ní nevyzařovala přílišná laskavost při potýkání se s dítětem v podobě Růženky.

Na Zlobě je znát ta krutost, jíž se na ní podepsal člověk. A již ona přetavila v pomstychtivost. Nenávist a láska mají ve vypjatých emocích k sobě hodně blízko a Angelina Jolie tyto proměny mezi nimi výborně odstínila.

Hašteřivé tety na hlídání

Škoda jen, že ve stínu jejího výkonu i postavy, kterou ztvárňuje, zůstaly vězet ty ostatní. Mužské postavy se tak jeví jako trochu podružné. Ať už jde o čím dál paranoidnějšího krále (Sharlto Copley), uzavřeného na svém hradě nebo sluhu Zloby, který je proměněným havranem (Sam Riley). Nejvíc to ale odnáší prince Filip (Brenton Thwaites), jehož rozřešení Růženčina osudu odsoudí do role statisty.

Trojice dobrých víl a Růženčiných kmotřiček (Juno Temple, Imelda Staunton, Lesley Manvill) vnáší do temnějšího ladění vyprávění potřebné odlehčení. Jsou to takové uštěbetané, dětinsky hašteřivé, nemotorné a tak trochu potrhlé tety na hlídání, jimž král s královnou v obavě o její osud svěřili Růženku na dlouhých šestnáct let do péče.

Vychovávají ji v chatrči kousek od zámku v nevědomosti ohledně jejího původu, což je opět motiv, který má blízko k disneyovské animované verzi tohoto příběhu. Moc jim to ale nejde, což přispívá k tomu, že se umocňují mateřské instinkty Maleficent.

Pro děti až příliš relativizované dobro a zlo

Růženka v podání Elle Fanning slouží pak především jako úsměvný kontrast k Zlobě, který obměkčuje její srdce. Tím, že původní pohádka, kde šlo opravdu o Růženku, ustupuje do pozadí a do popředí vystupuje postava Zloby, se relativizuje pojetí dobra a zla v pohádkách.

Dospívající už jsou na příklony k temnější straně síly zvyklí, ale u dětí si nejsem jistý, jestli jim chování Zloby nevytvoří v hlavě znejišťující zmatek, doprovázený tázavými pohledy na jejich rodičovský doprovod. To, co dospělý divák může vnímat jako vítanou reinterpretaci známého příběhu, může dítě nazírat zcela jinak.

Ale takto se komiksy a pohádky dnes adaptují. Cílí na co nejširší segment publika a snaží se uspokojit preference a požadavky všech. S čímž nám nezbývá, než se smířit. Na druhou stranu režisér přesně ví, jaký typ zábavy mají děti a teenageři rádi a tak jim předhazuje mix trikové fantasy typu Pána prstenů a klasické disneyovské pohádky, jež ale v tomto koncepčním konglomerátu tahá za kratší konec provazu.

Oscarový trikař debutujícím režisérem

Což mu děti a nakonec i dospělí rádi odpustí, protože triková, výtvarná a vizuální stránka vůbec je velmi povedená. Je znát, že debutující režisér Robert Stromberg má za sebou zkušenost trikaře a výtvarníka, jehož práce na tomto poli byla oceněna dvěma Oscary za Avatar a Alenku v říši divů. Kromě toho se podílel i del Torově Faunově labyrintu a Mocném vládci Oz.

Ve filmu Zloba - Královna černé magie můžeme otisk všech zmíněných děl cítit. V kouzelných lesních Blatech žijí nejrůznější skřítci, víly a hybridní potvůrky, které vám připomenou hračičkářskou vymazlenost těch z Faunova labyrintu nebo Pána prstenů.

Stromberg vložil do jejich detailního vykreslení velkou dávku výtvarné invence a podobně dobře zachytil i atmosféru temných Hvozdů, kde královna sídlí.

Angelina Jolie jako okřídlená vládkyně prolétává mezi útesy, skalami, stromy a vodopády a vy si při tom jistě vzpomenete na Avatar. Nebo také na Petera Pana či Čaroděje ze země Oz, protože lesní obyvatelé mají sice bizarní vzhled, ale mírumilovnou povahu, která je tu dána do protiváhy k té chamtivé a zrádné lidské.

Antická tragédie nebo pohádka?

Režisér Robert Stromberg se rozhodl známou pohádku přiblížit dospělejšímu chápání dobra a zla, kdy je zlo ukázáno jako absence dobra. Lesní královna Zloba se mstí člověku, kterého milovala, za to že obětoval vlastní ctižádosti jejich lásku. Zradou zmrzačil její duši i tělo a ona se mu rozhodla pomstít na jeho dceři. Tedy nevinné bytosti, která za nic nemůže, což si sama, byť pozdě, uvědomí.

Skoro to až vypadá, že máme před sebou spíš námět z antického nebo alžbětinského dramatu než z pohádky pro děti. A děti, zvlášť ty nejmenší, mohou mít s přijetím této interpretace opravdu trochu problém. Ty větší, stejně jako dospělí, by naopak tento mix epické fantasy a nového pohledu na více jak padesát let starou animovanou disneyovku mohli přivítat.

Když už ne kvůli povedené vizuální a trikové stránce, tak kvůli Angelině Jolie určitě. Herečka se po čtyřleté filmové odmlce vrátila s velkou parádou a chvála, jdoucí na její adresu, je více než zasloužená. Tenhle její mrazivý i dojemný odvaz v roli ne až tak zlé královny si zkrátka nenechte ujít.

Zloba - Královna černé magie
 

  • Žánr: fantasy pohádka
  • Původní název: Maleficent
  • www.movies.disney.com/maleficent
  • USA 2014
  • Scénář: Linda Woolverton
  • Režie: Robert Stromberg
  • Hrají: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley, Juno Temple, India Eisley, Miranda Richardson, Brenton Thwaites, Imelda Staunton, Sam Riley, Peter Capaldi, Lesley Manville
  • Distribuce: Falcon
  • Distribuční premiéra v ČR: 29. 05. 2014

 

Zloba - Královna černé magie
Film 7

 

 

 

Určitě si přečtěte

Články odjinud